Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w Gminie Krzęcin z dn. 13.07.2010r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin

 

Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin uchwałą Nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przedmiotem podstawowym ustaleń miejscowego planu jest przeznaczenie terenów użytkowanych rolniczo pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz określenie zasad użytkowania i zabudowy  ww.  terenów.

Z treścią przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem do w/w dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7.

 

                                                  WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                    Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2010-07-13 13:54:53
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2010-07-13 13:58:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366