Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 78/ 2010 w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 78/ 2010

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 30 listopada 2010 r.

 

w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

 

 §1. W związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję Panią Wiesławę Gruszczyńską z funkcji Pełnomocnika Wójta do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dniem 30 listopada 2010 r.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-07-26 11:57:07
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-07-26 11:57:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327