Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
OBWIESZCZENIE 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin

OBWIESZCZENIE

 

 

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

dla lokalizacji siłowni wiatrowych

 

w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom w  gminie Krzęcin

 

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzęcin uchwały Nr  VII/32/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni  wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom w gminie Krzęcin.

 

Z treścią planu miejscowego, uzasadnieniem do ww. uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni  wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy klukom w gminie Krzęcin (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:

-        na stronie BIP http://www.bip.krzecin.cil.pl/;

w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-08-01 12:20:58
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-08-02 11:19:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368