Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji „Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Krzęcin” o mocy do 1,5 MW.

Zawiadamiam, że zgodnie z art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.), oraz z art.61 § 4 k.p.a./Dz.U.Nr 98, poz.1071 z 2000 r. z późn. zm./na wniosek Renpro Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji „Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Krzęcin”  o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 403/1, 404, 406 obręb Krzęcin.

 

Stosownie do art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr  199 poz.1227 ze zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wyżej wymienionym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu.

Stosownie do art.10 § 1 k.p.a – strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od daty do podania publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w pok. nr 1 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, Krzęcin.

 

                                                                           Wójt Gminy Krzęcin

                                                                           Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-01-12 08:46:30
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-01-12 09:32:43 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368