Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011.

 

 

I. Rada Gminy Krzęcin dnia 10 marca 2011 roku przyjęła uchwałę Nr V/19/2011 Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację programu zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 r. w kwocie 80.000 zł.

W ramach realizacji Programu Wójt Gminy Krzęcin ogłosił zarządzeniem Nr 158/2011 w dniu 18 lutego 2011 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w sferze działalności pożytku publicznego na zadania w zakresie:

1. upowszechniania kultury fizycznej: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział i reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach w ramach współzawodnictwa sportowego” 80.000 zł.

II. Posiedzenie komisji powołanej przez Wójta Gminy Krzęcin do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, odbyło się 28 marca 2011 r., na której stwierdzono i postanowiono, iż:

1)   wpłynęło 5 ofert, w tym: (KS „Gryf” Objezierze; LZS „Sokół” Granowo; GKS „Klon” Krzęcin, KS „Orzeł” Żeńsko oraz UKS „Ina” Krzęcin);

2)   na realizację zdania przyznano kwotę 40.000 zl z zaplanowanych 80.000 zł. rezerwując pozostałą część środków do podziału po zakończeniu sezonu piłkarskiego, i tak:

a)   KS „Gryf” Objezierze przyznano 7.000 zł

b)   LZS „Sokół” Granowo przyznano 11.000 zł

c)   GKS „Klon” Krzęcin przyznano 14.000 zł

d)   KS „Orzeł” Żeńsko przyznano 7.000 zł

e)   UKS „Ina” Krzęcin przyznano 1.000 zł.

Drugie posiedzenie komisji powołanej przez Wójta Gminy Krzęcin do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, odbyło się 28 lipca 2011 r., na której pozostałą kwotę w wysokości 40.000 zł rozdysponowano następująco:

1)   KS „Gryf” Objezierze – 10.000 zł

2)   LZS „Sokół” Granowo – 10.000 zł

3)   GKS „Klon” Krzęcin – 14.000 zł

4)   KS „Orzeł” Żeńsko – 6.000 zł

5)   UKS „Ina” Krzęcin – 0 zł.

 

Tabela 1. Rozliczenie dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

 

 

Lp.

 

 

Podmiot dotowany

 

Dotacja uruchomiona (wypłacona)

 

Dotacja wykorzystana

Kwota pozostająca do rozliczenia lub zwrotu

I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIE ZLECONE DO REALIZACJI PN. „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”

1.

GKS „Klon” w Krzęcinie

28.000,00

28.000,00

0,00

2.

KS „Gryf” w Objezierzu

17.000,00

17.000,00

0,00

3.

LZS „Sokół” w Granowie

21.000,00

20.830,93

169,07

4.

KS „Orzeł” w Żeńsku

13.000,00

13.000,00

0,00

5.

UKS „Ina” Krzęcin

1.000,00

1.000,00

0,00

RAZEM

80.000,00

79.830,93

169,07

Przygotowała: podinspektor mgr inż. Paulina Wolańska

 

III. Gmina Krzęcin wspiera też organizacje pozarządowe w zakresie:

1. tworzenia bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy;

2. zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących współpracy;

3. wymiany informacji między urzędem gminy o organizacjami pozarządowymi, tj.:

a) funkcjonowanie stron internetowych, na których publikowane były szczegółowe informacje w konkretnych dziedzinach, w których gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi (www.krzecin.pl; www.bip.krzecin.cil.pl);

b) umieszczanie informacji w gablotach sołeckich;

c) w ramach wymiany informacji z organizacjami pozarządowym rozsyłane były przez pracownika informacje w formie listownej na temat konkursów gminnych, wojewódzkich oraz unijnych;

 

IV. Reasumując sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r., jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Krzęcin i zostaje przedłożony w formie informacji Radzie Gminy Krzęcin.

 

 

Przygotowała:

 

podinspektor

 

mgr inż. Paulina Wolańska

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-02-07 10:35:00
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-02-07 10:35:00 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366