Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Informacje o zamiarze zmiany statusu Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie

Drodzy

Mieszkańcy !

 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.) oraz w związku ze zmianą obowiązujących przepisów i zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, pragnę poinformować o zamiarze zmiany statusu Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie, która z dniem 1 lipca 2012 r.  zostanie podzielona na Bibliotekę Publiczną w Krzęcinie i Bibliotekę Szkolną, pozostającą w strukturze Zespołu Szkół w Krzęcinie.

Jednocześnie Biblioteka Publiczna w Krzęcinie, która powinna być zorganizowana jako instytucja kultury, na mocy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.) zostanie włączona w skład Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Jej siedziba mieścić się będzie nadal w lokalu przy ul. Pogodnej 4 w Krzęcinie.

Księgozbiór dotychczasowej Biblioteki Publiczno-Szkolnej stanie się własnością Biblioteki Publicznej w Krzęcinie, która będzie go udostępniać Bibliotece Szkolnej w celu zapewnienia uczniom możliwości korzystania z niego na dotychczasowych warunkach, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Jestem przekonany, że powyższe zmiany nie spowodują utrudnienia     w udostępnianiu księgozbioru bibliotecznego Mieszkańcom Gminy.

 

                                                                                                                                          W ó j t   

                                                   Krzysztof Żuchowski

  

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-02-17 08:30:14
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-02-23 09:50:36 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369