Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
SPRAWOZDANIE GKRPA na tarenie Gminy Krzęcin w 2011 rok

Krzęcin, dnia 9 luty 2012 r.

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2011 roku

 

         Na terenie gminy Krzęcin placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku, które złożyły oświadczenie o wysokości sprzedaży brutto było 16, w tym prowadzących sprzedaż piwa 16, piwa i wina 15, oraz piwa wina i wódki 8 punktów.

 Spożyto alkohol na kwotę 1 372 747,43 zł, co stanowi na jednego mieszkańca gminy kwotę 351,09 zł ( na jednego dorosłego przypada 438,72 zł).

 

W poszczególnych miejscowościach gminy kwota spożycia alkoholu przypadająca na jedną osobę wynosi średnio 299,33 zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1.

 

Tabela nr 1

L.P

Miejscowości w sołectwach

Kwota spożycia alkoholu

 (w zł)

Liczba mieszkańców

Kwota przypadająca na jedną osobę

 (w zł)

1

Krzęcin

576 405,00

771

747,61

2

Żeńsko

44 900,00

342

131,29

3

Mielęcin

106 330,00

368

288,94

4

Chłopowo

107 667,00

515

209,06

5

Granowo

307 555,01

603

510,04

6

Przybysław

71 306,69

238

299,61

7

Kaszewo

34 809,42

267

130,37

8

Rakowo

52 677,31

299

176,18

9

Objezierze

71 097,00

354

200,84

10

Słonice

-

88

-

11

Nowy Klukom

-

65

-

RAZEM

1 372 747,43

3 910

X

Źródło: Dane ewidencyjne z Urzędu Gminy Krzęcin stan na 31 grudnia 2011 r.

 

         Na terenie naszej gminy w 2011 roku na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadało 230 mieszkańców.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia tabela nr 2.

 

Tabela nr 2

L.P

Miejscowość

Ilość punktów

Liczba osób przypadających na jeden punkt

1

Krzęcin

5

154,20

2

Żeńsko

2

171

3

Mielęcin

1

368

4

Chłopowo

2

257,50

5

Granowo

2

301,50

6

Przybysław

1

238

7

Kaszewo

1

267

8

Rakowo

2

149,50

9

Objezierze

1

354

RAZEM

17

X

 

 

 

Dochód Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie, w roku 2011 wyniósł 37 502,85 zł, z czego z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 37 284,10 zł, natomiast z jednorazowych zezwoleń 218,75 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

podinspektor

mgr inż. Paulina Wolańska

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-02-17 09:37:18
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-02-17 09:37:18 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327