Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
O B W I E S Z C Z E N I E (20.02.2012 r.)

Krzęcin, dnia  20.02.2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Zgodnie z art.10 i art.105 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz  zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

Zawiadamiam 

że w dniu 20 lutego 2012 r.  Wójt Gminy Krzęcin wydał decyzję znak GPKOŚ 6220.01.2012 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej  na budowie i eksploatacji:

- „Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Krzęcin” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 403/1, 404,  406 obręb Krzęcin.

 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji, w pokoju nr 1 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, Krzęcin.

           

                                                                                Wójt Gminy Krzęcin

                                                                                Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-02-21 07:54:50
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-02-21 07:54:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366