Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 marca 2012 r.

Nasz znak: GPKOŚ 6730.06.2012 

Krzęcin, dnia 01.03.2012 r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin działając zgodnie z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).                                                                                                   

zawiadamia o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wydania    decyzji   dla  inwestycji celu publicznego pod nazwą:

      „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, odcinka linii napowietrznej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz demontaż istn. stacji transformatorowej wieżowej odcinka linii SN-15 KV i nn-0,4 kV w m. PROKOLNO  na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 445, 446, 334, 335, 336, 337/1, 338 w obrębie geodezyjnym Krzęcin ”.

         Zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na adres Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7.

          Wnioski muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz adresem osoby zgłaszającej wraz z oznaczeniem posesji której dotyczą.

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Krzęcin

                                                                                                             
                                                                                         Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-03-06 08:37:18
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-03-06 08:37:18 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366