Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 marca 2012 r. - Prokolno

Nasz znak: GPKOŚ 6730.07.2012

Krzęcin, dnia 01.03.2012 r.  

 

                                            

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Wójt Gminy Krzęcin działając zgodnie z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)                                    zawiadamia o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wydania    decyzji   dla  inwestycji celu publicznego pod nazwą:

       „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV L-311 na odcinku GPZ Krzęcin do kol. Prokolno w sołectwie Krzęcin na działkach o numerach ewidencyjnych 404, 67, 68, 69, 70, 384, 71, 72, 73/2, 73/1, 405/1, 406/1, 416, 418/1, 417, 413, 249, 250, 288/4, 288/6, 288/5382/1, 382/2, 305, 290/6, 307/2, 432, 420, 313, 320, 321/1, 321/2, 322, 323, 326, 333, 334, 335, 443, 337/2, 339, 337/3, 344, 340, 341, 342,430,  w obrębie geodezyjnym Krzęcin ”.

Zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na adres Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7.

 Wnioski muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz adresem osoby zgłaszającej wraz z oznaczeniem posesji której dotyczą.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Krzęcin

                                                                                                     Krzysztof Żuchowski

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-03-06 08:39:39
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-03-06 08:39:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366