Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
O B W I E S Z C Z E N I E - GPKOŚ 6730.55.2012

Nasz znak: GPKOŚ 6730.55.2012                                                Krzęcin, dnia 18.10.2012 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin działając zgodnie z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071). 

Zawiadamia  o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wydania    decyzji   dla  inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A. 42298 Krzęcin"

      zlokalizowanej na działce o numerze  ewidencyjnym 250  w obrębie geodezyjnym Krzęcin polegającej na:

          posadowieniu kratowej stalowej wieży telekomunikacyjnej o wys. 60 m n.p.t.

          posadowieniu ramy stalowej na urządzenia telekomunikacyjne

          doprowadzeniu zasilania do urządzeń na ramie stalowej

          doprowadzenie kabla światłowodowego do urządzeń na ramie stalowej

          wykonanie zjazdu z drogi gminnej

          

Zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na adres Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7.

           Wnioski muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz adresem osoby zgłaszającej wraz z oznaczeniem posesji,  której dotyczą.

 

                                                                  Wójt Gminy Krzęcin

                                                                                      Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-10-24 15:03:07
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-10-24 15:03:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327