Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
S P R A W O Z D A N I E z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2012 roku

S P R A W O Z D A N I E

 

z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2012 roku

 

Na terenie gminy Krzęcin placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku, które złożyły oświadczenie o wysokości sprzedaży brutto było 17, w tym prowadzących sprzedaż piwa 17, piwa i wina 13, piwa i wódki 1 oraz piwa wina i wódki 8 punktów.

Spożyto alkohol na kwotę 1 321 388,42 zł, co stanowi na jednego mieszkańca gminy kwotę 342,60 zł ( na jednego dorosłego przypada 422,58 zł).

 

W poszczególnych miejscowościach gminy kwota spożycia alkoholu przypadająca na jedną osobę wynosi średnio 208,67 zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1.

 

Tabela nr 1

L.P

Miejscowości w sołectwach

Kwota spożycia alkoholu

 (w zł)

Liczba mieszkańców

Kwota przypadająca na jedną osobę

 (w zł)

1

Krzęcin + Kolonie

515 671,04

770

669,71

2

Żeńsko + Wężnik

108 258,97

337

321,25

3

Mielęcin

102 767,00

361

284,68

4

Chłopowo + Kolonie

131 400,00

511

257,15

5

Granowo + Kolonie

224 925,35

583

385,81

6

Przybysław

77 574,01

237

327,32

7

Kaszewo

44 911,95

267

168,21

8

Rakowo

51 096,00

292

174,99

9

Objezierze

64 784,10

343

188,88

10

Słonice

-

87

-

11

Nowy Klukom

-

69

-

RAZEM

1 321 388,42

3 857

X

Źródło: Dane ewidencyjne z Urzędu Gminy Krzęcin (ewidencja ludności) stan na 31 grudnia 2012 r.

 

 Na terenie naszej gminy w 2012 roku na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadało 227 mieszkańców.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia tabela nr 2.

 

Tabela nr 2

L.P

Miejscowość

Ilość punktów

Liczba osób przypadających na jeden punkt

1

Krzęcin

4

192,50

2

Żeńsko

2

168,50

3

Mielęcin

1

361

4

Chłopowo

2

255,50

5

Granowo

2

291,50

6

Przybysław

1

237

7

Kaszewo

2

133,50

8

Rakowo

2

146

9

Objezierze

1

343

RAZEM

17

X

 

 

Dochód Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie, w roku 2012 wyniósł 36 010,70 zł, z czego z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 35 879,45 zł, natomiast z jednorazowych zezwoleń 131,25 zł.

 

przygotowała:

 

inspektor

Paulina Wolańska

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-06-11 09:49:42
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-06-11 09:49:42 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368