Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.03.2013 z dnia 29.07.2013 r.

Nasz znak: GPKOŚ 6730.03.2013                              Krzęcin 29.07.2013 r.  

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Urząd Gminy w Krzęcinie informuje, że jest przygotowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcyjnego pelet wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 403/1  położonej w obrębie Krzęcin Gmina Krzęcin.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym z przedmiotową decyzją można się zapoznać w tutejszym Urzędzie Gminy w godzinach pracy od godz. 730 do godz.1530 od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma.

 

                                                                                      Wójt Gminy Krzęcin

 

                                                                                     Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-07-31 10:31:23
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-09-02 09:52:14 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326