Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA NR XXX/185/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-2020
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA  NR  XXX/185/2013

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 7 listopada 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-2020

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. w poz. 645) oraz art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. w poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXII/133/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin
na lata 2013-2020 i w Uchwale Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia
28 marca 2013 r. oraz w Uchwale Nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia
23 maja 2013 r. oraz Uchwała Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Krzęcin na lata 2013-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1.W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-2020
  zgodnie z
załącznikiem Nr 1.

2. W objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
  o której mowa w pkt. 1 zgodnie z
załącznikiem Nr 2.

3. W planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Krzęcin w latach 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-11-12 10:52:37
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-11-12 10:52:37 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 1 (wprowadzono: 2013-11-12 14:30:49)
 Załącznik nr 2 (wprowadzono: 2013-11-12 14:30:29)
 Załącznik nr 3 (wprowadzono: 2013-11-12 14:30:12)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303425