Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
S P R A W O Z D A N I E z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2013 roku

Krzęcin, dnia 12 luty 2014 r.

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2013 roku

 

            Na terenie gminy Krzęcin placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku, które złożyły oświadczenie o wysokości sprzedaży brutto było 17, w tym prowadzących sprzedaż piwa 17, piwa i wina 13 oraz piwa wina i wódki 8 punktów.

 Spożyto alkohol na kwotę 1 424 635,07 zł, co stanowi na jednego mieszkańca gminy kwotę 373,73 zł ( na jednego dorosłego przypada 457,20 zł).

 

W poszczególnych miejscowościach gminy kwota spożycia alkoholu przypadająca na jedną osobę wynosi średnio 265,30 zł. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1.

 

Tabela nr 1

L.P

Miejscowości w sołectwach

Kwota spożycia alkoholu

 (w zł)

Liczba mieszkańców

Kwota przypadająca na jedną osobę

 (w zł)

1

Krzęcin + Kolonie

601 200,00

767

783,84

2

Żeńsko + Wężnik

62 182,00

343

181,29

3

Mielęcin

84 145,00

359

234,39

4

Chłopowo + Kolonie

208 900,00

496

421,17

5

Granowo + Kolonie

223 300,99

566

394,53

6

Przybysław

82 052,18

234

350,65

7

Kaszewo

54 700,00

264

207,20

8

Rakowo

42 344,90

295

146,94

9

Objezierze

65 810,00

332

198,23

10

Słonice

-

88

-

11

Nowy Klukom

-

68

-

RAZEM

1 424 635,07

3 812

X

 

Źródło: Dane ewidencyjne z Urzędu Gminy Krzęcin (ewidencja ludności) stan na 31 grudnia 2013 r.

 

            Na terenie naszej gminy w 2013 roku na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadało 224,24 mieszkańców.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości (oprócz Słonic i Nowego Klukomia) przedstawia tabela nr 2.

 

Tabela nr 2

L.P

Miejscowość

Ilość punktów

Liczba osób przypadających na jeden punkt

1

Krzęcin + Kolonie

4

191,75

2

Żeńsko + Wężnik

1

343

3

Mielęcin

1

359

4

Chłopowo + Kolonie

2

248

5

Granowo + Kolonie

2

283

6

Przybysław

1

234

7

Kaszewo

2

132

8

Rakowo

2

147,50

9

Objezierze

2

166

RAZEM

17

X

 

 

 

Dochód Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie, w roku 2013 wyniósł 38 532,85 zł, z czego z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 38 401,60 zł, natomiast z jednorazowych zezwoleń 131,25 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotowała:

 

inspektor

Paulina Wolańska

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-02-12 15:20:17
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-02-12 15:20:17 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368