Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 15 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 549 ze zm. w poz. 645 i 1318),  w związku z art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) oraz uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Krzęcin:

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia m2

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w planie

Rodzaj

zbycia

Cena

nieruchomości

(zł)

1.

Obręb Krzęcin

287/9

995

SZ1C/00027487/9

Krzęcin

Nieruchomość decyzją o ustaleniu warunków zabudowy przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe

sprzedaż

38 990,00

1.

Obręb Objezierze

82/11

1004

SZ1C/00025299/0

Objezierze

 

Nieruchomość decyzją o ustaleniu warunków zabudowy przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe

sprzedaż

33 070,00

2.

82/12

1004

SZ1C/00025299/0

Objezierze

Nieruchomość decyzją o ustaleniu warunków zabudowy przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe

sprzedaż

 

34 540,00

 

 

 

§ 2. Sprzedaż w/w nieruchomości  nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-04-15 14:31:28
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-04-15 14:31:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368