Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

mienia komunalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) oraz uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

 

§  1. Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość komunalną Gminy Krzęcin:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia  m2

Nr Księgi Wieczystej

1

Obręb Krzęcin

287/9

995

SZ1C/00027487/9

1

Obręb Objezierze

82/11

1004

SZ1C/00025299/0

2

82/12

1004

SZ1C/00025299/0

 

 

§ 2. Nieruchomość wyżej wymieniona zostanie sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§  3. Ustala się następującą wartość w/w nieruchomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Wartość rynkowa sprzedawanej nieruchomości

(zł)

Cena wywoławcza

(zł)

 

1

 

2

 

3

 

287/9

 

82/11

 

82/12

 

38 526,00

 

32 610,00

 

34 076,00

 

38 990,00

 

33 070,00

 

34 540,00

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-04-15 14:42:53
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-04-15 14:42:53 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368