Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 20 maja 2014r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

mienia komunalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 549 ze zm. w poz. 645 i 1318),  w związku z art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) oraz uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

§  1. Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość komunalną Gminy Krzęcin:

 

Obręb Chłopowo, ul. Łąkowa 4

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia  ha

Nr Księgi Wieczystej

1

477/11

0,7926

SZ1C/00029030/5

 

 § 2. Nieruchomość wyżej wymieniona zostanie sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego.

§  3. Ustala się następującą wartość w/w nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Wartość rynkowa sprzedawanej nieruchomości

(zł)

Cena wywoławcza

(zł)

1

477/11

859 597,00

860 736,00

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-05-21 15:06:07
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-05-21 15:06:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368