Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 20 maja 2014 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 549 ze zm. w poz. 645 i 1318),  w związku z art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) oraz uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego następującą nieruchomość z zasobu nieruchomości gminy Krzęcin:

Obręb Chłopowo , ul. Łąkowa 4

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości/Obciążenia nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1.

109/16

Krzęcin

ul. Jeziorna

510

Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Krzęcin, w niewielkiej odległości od drogi Krzęcin-Choszczno w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanego stadionu piłkarskiego, budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora.

Doskonałe położenie w spokojnej okolicy, z dostępem do wszystkich mediów (dostęp do drogi publicznej, gaz, woda, energia elektryczna kanalizacja), w okolicy o wspaniałych walorach widokowych i przyrodniczych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

SZ1C/00013141/1

Przeznaczenie  nieruchomości zostało określone w Zmianach w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i miejscowości Krzęcin przyjętego uchwałą Rady Gminy nr X/68/95 z dnia 08.12.1995r. jako tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo pensjonatowe

 

 

22 000,00

5 000,00

 

 

 

250,00

 

 

 

 

§ 2. Sprzedaż w/w nieruchomości  nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-05-21 15:08:50
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-10-16 14:53:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368