Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia wójta:
Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania lokali/pomieszczeń będących w zasobach Gminy Krzęcin dla organizacji pozarządowych
poka wszystkie dokumenty

Zarządzenie nr  52/2014

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 7 października 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad udostępniania lokali/pomieszczeń będących w zasobach Gminy Krzęcin dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1

Określa się zasady udostępniania lokali i innych pomieszczeń stanowiących zasób Gminy Krzęcin, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza pracownikowi ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia, zdrowia i sportu, odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

Nadzór nad realizowaniem postanowień Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krzęcin. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-10-07 12:35:59
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-10-07 12:35:59 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik (wprowadzono: 2014-10-07 12:36:17)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303449