Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia wójta:
Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Krzęcin
poka wszystkie dokumenty

Zarządzenie nr  49/2014

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 7 października 2014 r.

 

w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) zarządzam co następuje: 

§ 1

Określa się zasady przyznawania patronatu Wójta Gminy Krzęcin, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza pracownikowi ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia, zdrowia i sportu, odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

Nadzór nad realizowaniem postanowień Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krzęcin. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-10-07 12:38:18
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-10-07 12:38:18 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik (wprowadzono: 2014-10-07 12:39:13)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303425