Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 4 marca 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318;  z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518; zm. Dz. U. z 2014r. poz. 659, 805, 822, 906) oraz uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

 

 

§1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Krzęcin:

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia m2

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w planie

Rodzaj

zbycia

Cena

nieruchomości

(zł)

1

287/9

995

SZ1C/00027487/9

 

Krzęcin

 

Nieruchomość decyzją o ustaleniu warunków zabudowy przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe

 

sprzedaż

37 000,00

2

287/10

934

SZ1C00027487/9

Krzęcin

Nieruchomość decyzją o ustaleniu warunków zabudowy przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe

sprzedaż

32 000,00

 

 

 § 2. Sprzedaż w/w nieruchomości  nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2015-03-05 11:01:58
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-03-05 11:01:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368