Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 4 marca 2015r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

mienia komunalnego

 

N Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318;  z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518; zm. Dz. U. z 2014r. poz. 659, 805, 822, 906) oraz uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

 

§  1. Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość komunalną Gminy Krzęcin:

 

Obręb Krzęcin

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia  m2

Nr Księgi Wieczystej

1

 

287/9

 

995

SZ1C/00027487/9

 

 

2

287/10

934

SZ1C/00027487/9

 

 

§ 2. Nieruchomość wyżej wymieniona zostanie sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego.

§  3. Ustala się następującą wartość w/w nieruchomości:

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Wartość rynkowa sprzedawanej nieruchomości

(zł)

Cena wywoławcza

(zł)

1

287/9

36 626,00

37 000,00

2

287/10

31 494,00

32 000,00

 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2015-03-05 11:02:50
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-03-05 11:02:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369