Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.

Nasz znak: GPKOŚ 6730.19.2015                              ]Krzęcin, dnia 25.05.2015r.  

 

 

 

                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn.zm.) oraz art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),         

                                                         

zawiadamia

 

o rozpoczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej”

 

zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 23/3, 390, 393  w obrębie geodezyjnym Żeńsko gmina Krzęcin.

 

         Zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie swoje uwagi, wnioski                               i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na adres Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7.

 

          Wnioski muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz adresem osoby zgłaszającej wraz z oznaczeniem posesji,  której dotyczą.

 

                                                                Wójt Gminy Krzęcin

                                                       Bogdan Wojciech Brzustowicz

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
informacje wytworzył:M. Saganowska
data udostępnienia: 2015-05-27 15:11:15
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-05-27 15:11:15 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369