Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Organizacja Urzędu

Parter

 

Sala Obrad " U Wójta"

I piętro

 pokój nr 1

 

 pokój nr 2

Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu – Magdalena Czarnecka

 pokój nr 3

Wójt - dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

 pokój nr 4

Sekretarz - mgr Honorata Kłosek

 pokój nr 5

Referat  Budżetu i Finansów
Stanowisko ds. rozliczeń pracowniczych, windykacji podatkowej oraz kadr – mgr Agata Bruzgo

Stanowisko ds. podatków i opłat oraz księgowości podatkowej - mgr Marzena Pawlak

 pokój nr 6

Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-kasowej i rozliczania podatku VAT – mgr Anna Kremer

 pokój nr 7

Referat Budżetu i Finansów
Skarbnik, Główny Księgowy Budżetu, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów - Danuta Tuńska

 pokój nr 8

Referat Budżetu i Finansów

Zastępca Głównego Księgowego
- mgr Patrycja Grześkiewicz

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
- Renata Józefczyk

 

 pokój nr 9

Radca prawny - mgr inż. Waldemar Ślaski

 

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - mgr Janusz Giziński

 pokój nr 11

Samodzielne stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dokumentów stwierdzających tożsamość i ochrony informacji niejawnych – mgr inż. Anna Okulicz-Kozaryn

 pokój nr 12

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej, promocji zatrudnienia, zdrowia i sportu - mgr inż. Paulina Wolańska

 

Asystent ds. informatyzacji - Dominik Szymczykowski

 pokój nr 13

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami - Zdzisław Szymanowski

 pokój nr 14

Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska - mgr Anita Jarzębińska

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2003-06-20 09:17:47
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-12-02 09:44:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366