Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2007-2013:
Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2007-2013
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA  NR  VI / 44 / 2007

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2007-2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), uchwala się, co następuje:

 

 

§1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-04-21 12:55:41
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-04-29 09:54:06 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin 2007-2013 (wersja elektroniczna) (wprowadzono: 2008-04-21 13:21:29)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304326