Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-2013:
Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-2013
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA  NR  XVIII / 91 / 2004

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 22 lipca 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-2013

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-2013, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                        Wiesława Gruszczyńska

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-04-21 13:33:05
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-04-21 13:34:16 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-2013 (wersja elektroniczna) (wprowadzono: 2008-07-24 15:32:50)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304325