Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organy:
Wójt

 

WÓJT GMINY
KRZĘCIN
w kadencji 2014-2018

 dr BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

tel. (+48 95) 765-52-13
fax (+48 95) 765-52-13

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności (§ 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin):

1)  reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)  prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)  podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)  zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6)  okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7)  koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8)  rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

12)  pełnienie obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

13)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady. 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2003-06-18 15:11:21
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-12-05 13:53:17 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326