Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 40/ 2008

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

 

 

§1. 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuję z dniem 2 stycznia 2008 r. Panią Wiesławę Gruszczyńską na Pełnomocnika Wójta.

2. Z tytułu pełnionej funkcji, o której mowa w ust. 1, ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 350 zł brutto.

 

§2. Traci moc zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    WÓJT GMINY KRZĘCIN
                                                                Krzysztof Żuchowski

 

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-04-29 08:46:04
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-04-29 08:46:04 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369