Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie

Nasz znak: GPKOŚ 7624/03/08                                                    Krzęcin, dnia 12.11.2008 r.  

 

                    O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą:

 

      „Budowa  3 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 7,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną tj. linią energetyczną, sygnalizacyjną i światłowodową, placami montażowymi, drogami ” na działkach  o numerach  ewidencyjnych 103, 106 i 127 w obrębie geod. Żeńsko.

Przewidywana strefa oddziaływania farmy wiatrowej:

gm. Choszczno obręb Stary Klukom - dz. nr 282, 386, 387, 284, 323, 339, 388

gm. Krzęcin obręb Żeńsko – dz. nr 69, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98/1, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125, 126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 30/4, 30/5, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 94/4, 95, 98, 117, 119, 120, 121, 138, 139, 141, 142/1, 142/2, 143, 144, 146, 148, 150, 150/1, 150/2, 151, 152, 361, 362, 363, 364, 369, 370, 371.

    

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek RENPRO Sp. z o.o. ul. Warowna 19, 73-110 Stargard Szczeciński.

    

2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

     

3. Informacje o:

              - wniosku,  raporcie oddziaływania na środowisko

              - postanowieniach organów opiniujących oraz postanowienie
                organu 
prowadzącego postępowanie, dotyczących obowiązku
                sporządzenia i zakresu 
raportu można uzyskać w Urzędzie
                Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. Nr 1 codziennie godzinach 
                pracy urzędu od godz. 730 do godz. 1530.

          

 

Uwagi i wnioski odnośnie planowego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą składać od dnia 12.11.2008 r. do 05.12.2008 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. Nr 1.

                                                                                                      

                                                                     Wójt Gminy Krzęcin
                                                                     Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J. Skrzypiński
data udostępnienia: 2008-11-18 13:16:23
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-11-18 13:16:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304325