Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Ogłoszenie (dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych Żeńsko wraz z infrastrukturą techniczną tj. linią elektroenergetyczna, sygnalizacyjną i światłowodową, placami montażowymi i drogami)

Nasz znak: GPKOŚ 7624/03/06      Krzęcin, dnia 12.11.2008 r.

 

 

                 O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającym na:

 

„Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Żeńsko wraz infrastrukturą techniczną tj. linią elektroenergetyczna, sygnalizacyjną i światłowodową, placami montażowymi i drogami”

 

  1. Wnioskodawca - RENPRO Sp. z o.o. ul. Warowna 19, 73-110 Stargard Szczeciński.
  2. Stronami postępowania są osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w załączonym wykazie

 

 Zgodnie z art. 10 k.p.a. każdej z w/w stron służy prawo uczestniczenia w postępowaniu, w szczególności możliwość wglądu w dokumenty dotyczące postępowania , które są do wglądu   w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku .

Wnioski i uwagi odnośnie planowanego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą  składać w okresie od 12.11.2008 r. do 05.12.2008 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. Nr 1.  

 

 

                                        WÓJT GMINY KRZĘCIN 
                                   Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2008-11-18 13:25:26
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-12-02 10:26:01 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326