Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Ogłoszenie (dot. Farmy wiatrowej Krzęcin w obrębie Granowo)

Nasz znak: GPKOŚ 7624/06/06       Krzęcin dnia 21.11.2008 r.

 

                             O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Farma wiatrowa Krzęcin w obrębie Granowo” polegającego na budowie 9 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda wraz z infrastrukturą  techniczną tj. linią elektroenergetyczna, sygnalizacyjną i światłowodową, placami montażowymi i drogami.

 

  1. Wnioskodawca – Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa                        
  2. Stronami postępowania są osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w załączonym wykazie 

Zgodnie z art. 10 k.p.a. każdej z w/w stron służy prawo uczestniczenia w postępowaniu, w szczególności możliwość wglądu w dokumenty dotyczące postępowania , które są do wglądu   w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku .

 

Wnioski i uwagi odnośnie planowanego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą  składać w okresie od 21.11.2008 r. do 12.12.2008 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. Nr 1.  

 

 

                                                 WÓJT GMINY KRZĘCIN
                                        Krzysztof Żuchowski 

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2008-12-02 10:23:23
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-12-02 10:23:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366