Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie (dot. „Farmy wiatrowej Krzęcin w obrębie Granowo” polegający na budowie 9 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną tj. linią energetyczn

Nasz znak: GPKOŚ 7624/06/08          Krzęcin, dnia 29.12.2008 r.  

 

       O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

       „Farma wiatrowa Krzęcin w obrębie Granowo” polegającego na budowa  9 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną tj. linią  energetyczną, sygnalizacyjną i światłowodową, placami montażowymi, drogami ”

 

na działkach  o numerach  ewidencyjnych 522/3, 522/4, 524/10, 524/11, 537, 542, 523   w obrębie geod. Granowo.

  

     1. Postępowanie jest prowadzone na wniosek Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.  ul Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

 

     2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

     3. Informacje o: wniosku, raporcie oddziaływania na środowisko, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowienie organu prowadzącego postępowanie, dotyczące obowiązku sporządzenia i zakresu raportu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1 codziennie w godzinach pracy urzędu od godz.730 do 1530.

 

Uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą składać od dnia 29.12.2008 r. do 20.01.2009 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1.

  

                                                                Wójt Gminy Krzęcin

                                                                Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2008-12-30 09:19:21
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-12-30 09:20:32 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366