Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

WÓJT GMINY KRZĘCIN PRZYPOMINA

 

Okres zimowy to nie tylko czas rekreacji, sportów zimowych i innych atrakcji, to również czas zagrożeń związanych ze śliskością na jezdniach i chodnikach. Skutki zimy, które utrudniają nam poruszanie się po ulicach to śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia oraz nawisy śnieżne oraz sople lodowe na dachach budynków. Mogą być one przyczyną wypadków samochodowych oraz wypadków pieszych na chodnikach, powodujących różnego rodzaju urazy.

Na podstawie USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 236 z późn. zm.) oraz REGULAMINU utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin (Uchwała Nr XXXIV/168/2006 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 27 kwietnia 2006 r.), obowiązek usuwania skutków zimy z chodnika nałożony został na właścicieli nieruchomości, przy których położone są chodniki.

Wobec tego pragnę przypomnieć, że skutki zimy w zakresie występowania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń usuwają:

1)       z jezdni ulic - zarządcy dróg, w tym w gminie Krzęcin: na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie (tel. 095 765 79 75 – kierownik Zenon Hawryluk), na drodze wojewódzkiej nr 160 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Pyrzycach (tel. 091 570 38 39 lub 095 765 25 93 – kierownik Mirosława Szymczewska), a na drogach gminnych – Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie (tel. 095 765 51 06 – kierownik Janusz Suchorski).

2)       z chodników - właściciele nieruchomości, przy których chodniki są usytuowane - mogą nimi być: osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, placówki handlowe i usługowe oraz gmina.

3)       z dachów budynków, nawisy śnieżne i sople lodowe - właściciele, zarządcy lub władający budynkami.

W celu sprawnego przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy przyjmowane są od Państwa zgłoszenia w sprawie niewłaściwego stanu jezdni i chodników. Zgłoszenia w tym zakresie przyjmują:

1)       Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie (tel. 095 765 79 75 – kierownik Zenon Hawryluk), który administruje drogami powiatowymi i odpowiada za ich zimowe utrzymanie. W granicach naszej gminy drogi powiatowe to odcinki dróg: Choszczno-Krzęcin-Strzelce Krajeńskie oraz wszystkie drogi z Krzęcina w kierunku: Granowa i Pełczyc, Słonic, Rakowa i Zieleniewa, Chłopowa i Rębusza, Mielęcina i Przybysławia, Nowego Klukomia i Starego Klukomia, a także odcinki dróg: do Żeńska i Zwierzynia, ze Słonic do Objezierza oraz z Chłopowa do Sowińca.

2)       Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Pyrzycach (tel. 091 570 38 39 lub 095 765 25 93 – Starszy Drogomistrz Obwodu Drogowego Choszczno Mirosława Szymczewska) - administruje drogą wojewódzką nr 160 na odcinku Choszczno-Kaszewo-Zieleniewo.

3)       Urząd Gminy w Krzęcinie (tel. 095 765 52 28 inspektorzy Jacek Skrzypiński i Zdzisław Szymanowski) - nadzoruje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych, w tym rolniczych dróg żużlowych.

4)       Posterunek Policji w Krzęcinie (tel. 095 765 95 77 kierownik Mariusz Jagiełło) - podejmuje działania w przypadku wystąpienia wypadków drogowych oraz  nie wywiązywania się z obowiązku oczyszczania  chodników ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń.

SZANOWNI PAŃSTWO! Należy koniecznie pamiętać o tym, że:

1) właściciele domów, wspólnoty mieszkaniowe, placówki handlowe, zakłady pracy i spółdzielnie, a także właściciele działek niezabudowanych są zobowiązani do oczyszczania - usuwania śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż posesji (nieruchomości) oraz nawisów i sopli lodowych z dachu swoich budynków,

2) odpowiedzialni za utrzymanie jezdni, chodników i usuwanie nawisów oraz sopli lodowych z dachu są materialnie odpowiedzialni za skutki wypadków, jakie nastąpią z powodu ich zaniedbań,

3) za nie wywiązywanie się z obowiązku oczyszczania chodnika właściciele nieruchomości mogą być ukarani przez Policję mandatem lub grzywną.

 

                                                                        KRZYSZTOF ŻUCHOWSKI

Krzęcin, dnia 8 stycznia 2009 roku                              Wójt gminy Krzęcin

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:Krzysztof Żuchowski
data udostępnienia: 2009-01-09 08:44:32
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-01-09 08:54:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368