Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Zawiadomienie z dn. 18.02.2009r.

Nasz znak: GPKOŚ 7624/03/08            Krzęcin, dnia 18.02.2009 r

                  
                     
Z A W I A D O M I E N I E

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

      „Zespół elektrowni wiatrowych Żeńsko” polegającego na budowa  3 elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 7,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną tj. linią  energetyczną, sygnalizacyjną i światłowodową, placami montażowymi, drogami ”

na działkach  o numerach  ewidencyjnych 103, 106, 127 w obrębie geod. Żeńsko.

 

Przewidywana strefa oddziaływania farmy wiatrowej:

gm. Choszczno obręb Stary Klukom - dz. nr 282, 386, 387, 284, 323, 339, 388

 

gm. Krzęcin obręb Żeńsko – dz. nr 69, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98/1, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125, 126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 30/4, 30/5, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 94/4, 95, 98, 117, 119, 120, 121, 138, 139, 141, 142/1, 142/2, 143, 144, 146, 148, 150, 150/1, 150/2, 151, 152, 361, 362, 363, 364, 369, 370, 371

 

   1. Postępowanie jest prowadzone na wniosek „RENPRO” Sp. z o.o.

ul Warowna 19, 73-110 Stargard Szcz.

 

     2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

     3. Informacje o: wniosku, raporcie oddziaływania na środowisko, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowienie organu prowadzącego postępowanie, dotyczące obowiązku sporządzenia i zakresu raportu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1 codziennie w godzinach pracy urzędu od godz.730 do

1530.

 

Uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą składać od dnia 18.02.2009 r. do 12.03.2009 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1.

 

                                                                   Wójt Gminy Krzęcin

                                                                  Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-02-24 11:26:50
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-02-26 10:46:44 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304325