Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie z dn.17.03.2009r.

 

Nasz znak: GPKOŚ 7624/03/08                Krzęcin, dnia 16.03.2009 r.

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA

GMINY KRZĘCIN

 

 Na podstawie  art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzęcin  informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

  

            Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Żeńsko”  o mocy całkowitej do 7,5 MW  zlokalizowanej w okolicach miejscowości Żeńsko, gmina Krzęcin, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie.

 

Decyzja została wydana dla Renpro Sp. z o.o. z  siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Warowna 19, 73-110 Stargard Szczeciński.

 

Odwołanie od decyzji strony mogą wnosić  w ciągu 14 dni od daty  podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości za moim pośrednictwem do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

 

 Rozdzielnik:

 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie (www.bip.krzecin.cil.pl)

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Żeńsko

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie

5. Tablica ogłoszeń sołectwa Stary Klukom

6. a/a

    Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16.03.2009 r.

 

 

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

Inwestycja polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych składającego się z  3 pojedynczych elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą  w tym drogami dojazdowymi, placami montażowymi oraz liniami kablowymi 15 kV i teletechnicznymi, zlokalizowanymi w obrębie terenu inwestycji.

 

- lokalizacja wież elektrowni: 

obr. Żeńsko  : dz. nr 103, 106, 127;

 

Niezależnie od ustaleń bezpośredniej lokalizacji elektrowni, proces inwestycyjny i dalsza eksploatacja elektrowni dotyczyć będzie jeszcze działek o numerach:

 

 lokalizacja infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, linii elektroenergetycznej, sygnalizacyjnej , sterowniczej oraz strefy oddziaływania hałasu - 45 dB i powyżej:

gm. Krzęcin, obr. Żeńsko, dz. nr:  69,  90,  91,  92,  93,  96, 97, 98/1, 99, 100,  101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122,  123, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,  132, 133,  134,  135,  136,  137;

gm. Choszczno, obr. Stary Klukom, dz. nr: 386, 282, 387

 

- lokalizacja infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, linii elektroenergetycznej, sygnalizacyjnej , sterowniczej oraz strefy  oddziaływania hałasu - pomiędzy 45 - 40 dB:

gm. Krzęcin, obr. Żeńsko, dz. nr:  30/4,  30/5, 66, 67,  68,  69, 70, 71, 72,  73,  74,  75,  76,  77,  79, 80,  90,  91,  92,  93,  94/4,  95,  96, 98, 98/1,  101,  116, 117, 118, 119, 120, 121,  122,  123,  126,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137, 138, 139,  141,  142/1,  142/2,  143,  144, 146,  147,  148, 150,  150/1,  150/2,  151,  152,  361, 362, 363,  364,  365,  369,  370,  371;

    gm. Choszczno, obr. Stary Klukom, dz. nr: 386, 282, 339, 284, 323, 388, 387

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-03-17 15:20:26
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-03-17 15:20:26 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366