Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie z dnia 26.03.2009r.

Nasz znak: GPKOŚ 7624/06/08                  Krzęcin, dnia 26.03.2009 r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

GMINY KRZĘCIN

 

       Na podstawie  art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzęcin  informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

 

        Farmy Wiatrowej „Krzęcin” w obrębie Granowo  o łącznej maksymalnej mocy  do 31,5  MW  zlokalizowanej w okolicach miejscowości Granowo, gmina Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.”

 

Decyzja została wydana dla Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.  ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

 

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Inwestycja polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych składającego się z  9 pojedynczych elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą  w tym drogami dojazdowymi, placami montażowymi oraz liniami kablowymi średniego napięcia (SN) i teletechnicznymi, zlokalizowanymi w obrębie terenu inwestycji.

 

Lokalizacja wież elektrowni wraz z  infrastrukturą techniczną, (drogi, place montażowe, linie kablowe)

gm. Krzęcin, obr. Granowo, dz. nr:  522/3, 522/4, 524/10, 524/11, 537, 542, 523, 539/6, 529/21, 529/20, 528, 530, 538, 539/4, 534/9, 540

 

Odwołanie od decyzji strony mogą wnosić  w ciągu 14 dni od daty  podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości za moim pośrednictwem do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

                                                               WÓJT GMINY KRZĘCIN
                                                                    Krzysztof Żuchowski

 

Rozdzielnik:

 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie (www.bip.krzecin.cil.pl)

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Granowo

4. Strony postępowania wg. rozdzielnika

5.  a/a 

 

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J. Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-03-31 11:34:48
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-03-31 11:34:48 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326