Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Dokumenty do pobrania

szukaj
.sortuj w/g tytułów.sortuj w/g typów
1.Statut Zespołu Szkół, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska0.08 kbDokument Word(*.doc)
2.dochody ogółem0.03 kbDokument Word(*.doc)
3.dochody wg ważniejszych źródeł0.04 kbDokument Word(*.doc)
4.dochody (zadania własne)0.04 kbDokument Word(*.doc)
5.dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń0.12 kbDokument Word(*.doc)
6.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami0.12 kbDokument Word(*.doc)
7.wydatki ogółem0.03 kbDokument Word(*.doc)
8.wydatki związane z realizacją zadań własnych0.06 kbDokument Word(*.doc)
9.wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0.11 kbDokument Word(*.doc)
10.wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami0.12 kbDokument Word(*.doc)
11.plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej0.1 kbDokument Word(*.doc)
12.dotacje0.02 kbDokument Word(*.doc)
13.prognoza kwoty długu na lata 2003-20040.05 kbDokument Word(*.doc)
14.Małgorzata Prawucka - kierownik Klubu Kultury "U Wójta" w Krzęcinie0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
15.załacznik nr 1 do uchwały Nr VII/38/20030.05 kbDokument Word(*.doc)
16.obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
17.regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków0.06 kbDokument Word(*.doc)
18.Statut Celowego Związku Gmin Myślibórz0.05 kbDokument Word(*.doc)
19.Statut Gminy Krzęcin0.03 kbDokument Word(*.doc)
20.Herb Gminy Krzęcin0.03 kbDokument Word(*.doc)
21.Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych0.05 kbDokument Word(*.doc)
22.Mapa Gminy Krzęcin0.03 kbDokument Word(*.doc)
23.Regulamin Komisji Rewizyjnej0.04 kbDokument Word(*.doc)
24.Regulamin Komisji Budżetu i Finansów Publicznych0.06 kbDokument Word(*.doc)
25.Regulamin Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska0.06 kbDokument Word(*.doc)
26.Regulamin Komisji Oświaty, Kultury i Sportu0.06 kbDokument Word(*.doc)
27.Plan pracy Rady Gminy0.04 kbDokument Word(*.doc)
28.Plan pracy Komisji Rewizyjnej0.04 kbDokument Word(*.doc)
29.Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych0.06 kbDokument Word(*.doc)
30.Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska0.06 kbDokument Word(*.doc)
31.Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu0.06 kbDokument Word(*.doc)
32.protokół nr 2/20020.03 kbDokument Word(*.doc)
33.protokół nr 3/20020.03 kbDokument Word(*.doc)
34.protokół nr 4/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
35.protokół nr 5/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
36.protokół nr 6/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
37.protokół nr 7/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
38.Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie pomników przyrody0.07 kbDokument Word(*.doc)
39.Małgorzata Prawucka - kierownik Klubu Kultury "U Wójta" w Krzęcinie0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
40.protokół nr 8/2003 (część II)0.04 kbDokument Word(*.doc)
41.protokół nr 8/2003 (część I)0.04 kbDokument Word(*.doc)
42.informacja w sprawie podatku od nieruchomości0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
43.Deklaracja na podatek od nieruchomości0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
44.Informacja w sprawie podatku rolnego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
45.Informacja w sprawie podatku leśnego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
46.Deklaracja na podatek leśny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
47.Deklaracja na podatek rolny0.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
48.protokół nr 9/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
49.załacznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
50.załacznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
51.załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
52.protokół nr 10/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
53.protokół nr 11/20030.03 kbDokument Word(*.doc)
54.protokół nr 12/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
55.załącznik nr 1- dochody ogółem0.04 kbDokument Word(*.doc)
56.załącznik nr 2 - dochody wg ważniejszych źródeł0.06 kbDokument Word(*.doc)
57.załącznik nr 3 - dochody własne0.04 kbDokument Word(*.doc)
58.załącznik nr 4 - dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych0.07 kbDokument Word(*.doc)
59.załącznik nr 5 - dochody związane z realizacją zadań zleconych0.08 kbDokument Word(*.doc)
60.załącznik nr 6 - wydatki ogółem0.04 kbDokument Word(*.doc)
61.załącznik nr 7 - wydatki związane z realizacją zadań własnych0.07 kbDokument Word(*.doc)
62.załącznik nr 8 - wydatki GKRPA0.04 kbDokument Word(*.doc)
63.załącznik nr 9 - wydatki na zadania zlecone0.06 kbDokument Word(*.doc)
64.załącznik nr 10 - plan przychodów i wydatków środków specjalnych0.08 kbDokument Word(*.doc)
65.załącznik nr 11 - plan przychodów i wydatków GFOŚ0.06 kbDokument Word(*.doc)
66.załącznik nr 12 - prognoza długu publicznego0.06 kbDokument Word(*.doc)
67.protokół nr 13/20040.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
68.protokół nr 14/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
69.Statut Związku Gmin Dorzecza Iny0.05 kbDokument Word(*.doc)
70.protokół nr 16/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
71.protokół nr 15/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
72.Wiesława Gruszczyńska - przewodnicząca rady0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
73.Ryszard Przywarty - wiceprzewodniczący rady0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
74.Irena Banasiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
75.Andrzej Biesiada - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
76.Stefan Bodnar - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
77.Grzegorz Grudzień - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
78.Artur Konopelski - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
79.Anna Korpowska - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
80.Stefan Kula - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
81.Zdzisław Kula - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
82.Marcin Leszczyński - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
83.Henryk Owczarek - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
84.Ryszard Pierzchała - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
85.Krzysztof Żuchowski - wójt0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
86.Bogdan Brzustowicz - zastępca wójta, sekretarz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
87.Danuta Tuńska - skarbnik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
88.Bogusław Zieliński - kierownik ZOSGKiOŚ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
89.Ewa Karolewicz - kierownik OPS0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
90.Paweł Szuber - dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
91.Honorata Kłosek - dyrektor SP Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
92.Michał Stępień - dyrektor SP Granowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
93.Ewa Krupa - kierownik WDK Granowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
94.Małgorzata Prawucka - kierownik Klubu Kultury "U Wójta" w Krzęcin0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
95.Jolanta Przywarta - kierownik Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Krzęcinie0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
96.protokół nr 17/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
97.protokół nr 18/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
98.protokół nr 19/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
99.protokół nr 20/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
100.porozumienie w sprawie Leader+0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
101.Załącznik 10.03 kbDokument Word(*.doc)
102.Załącznik 20.03 kbDokument Word(*.doc)
103.Załącznik 30.03 kbDokument Word(*.doc)
104.Załacznik 40.03 kbDokument Word(*.doc)
105.Załącznik 50.03 kbDokument Word(*.doc)
106.Załącznik 60.03 kbDokument Word(*.doc)
107.Załącznik 70.03 kbDokument Word(*.doc)
108.Załącznik 80.03 kbDokument Word(*.doc)
109.Załącznik 9 i 9A0.03 kbDokument Word(*.doc)
110.Załącznik 100.03 kbDokument Word(*.doc)
111.Załącznik 110.03 kbDokument Word(*.doc)
112.Załącznik 120.03 kbDokument Word(*.doc)
113.protokół nr 21/20040.03 kbDokument Word(*.doc)
114.struktura organizacyjna instytucji kultury0.06 kbDokument Word(*.doc)
115.sprawozdanie z pracy rady gminy i jej stałych komisji0.07 kbDokument Word(*.doc)
116.protokół nr 22/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
117.wolne lokale0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
118.wniosek o przyznanie stypendium szkolnego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
119.wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
120.Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych0.08 kbDokument Word(*.doc)
121.protokół nr 23/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
122.protokół nr 24/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
123.protokół nr 25/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
124.Banasiak Irena - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
125.Bodnar Stefan - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
126.Grudzień Grzegorz - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
127.Konopelski Artur - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
128.Kula Stefan - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
129.Leszczyński Marcin - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
130.Owczarek Henryk - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
131.Pierzchała Ryszard - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
132.Przywarty Ryszard - wiceprzewodniczący rady0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
133.Korpowska Anna - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
134.protokół nr 26/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
135.Kula Zdzisław - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
136.Żuchowski Krzysztof - wójt0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
137.Gruszczyńska Wiesława - przewodnicząca rady0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
138.Brzustowicz Bogdan - zastępca wójta, sekretarz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
139.Kłosek Honorata - dyrektor SP Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
140.Michał Stępień - dyrektor SP Granowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
141.Szuber Paweł - dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
142.Tuńska Danuta - skarbnik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
143.Karolewicz Ewa - kierownik OPS0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
144.Zieliński Bogusław - kierownik ZOSGKiOŚ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
145.Przywarta Jolanta - kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
146.Prawucka Małgorzata - kierownik Klubu Kultury U Wójta w Krzęcinie0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
147.Krupa Ewa - kierownik WDK Granowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
148.załącznik graficzny do regulaminu0.05 kbDokument Word(*.doc)
149.załącznik nr 1 do uchwały0.04 kbDokument Word(*.doc)
150.załącznik nr 2 do uchwały0.04 kbDokument Word(*.doc)
151.załącznik nr 3 do uchwały0.04 kbDokument Word(*.doc)
152.protokół nr 27/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
153.specyfikacja komputery i drukarka0.05 kbDokument Word(*.doc)
154.specyfikacja kopiarka0.04 kbDokument Word(*.doc)
155.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2004-20060.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
156.protokół nr 28/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
157.wniosek o pomoc zdrowotną0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
158.projekt uchwały budżetowej na 2006 r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
159.załacznik 1 - dochody wg działów0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
160.załącznik 2 - dochody wg źródeł0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
161.załącznik 2A - prognoza dochodów gminy0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
162.załącznik 3 - dochody własne0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
163.załącznik 4 - dochody za zazwolenia na sprzedaż alkoholu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
164.załacznik 5 - dochody na realizację zadań zleconych0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
165.załącznik 6 - wydatki ogółem0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
166.załacznik 7 - wydatki związane z realizacją zadań własnych0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
167.załącznik 8 - wydatki GKRPA0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
168.załącznik 9 i 9A - wydatki na zadania zlecone0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
169.załacznik 10 - GFOŚiGW0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
170.załącznik 11 - prognoza długu publicznego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
171.informacja o stanie mienia komunalnego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
172.Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/144/20050.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
173.Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/144/20050.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
174.Żuchowski Krzysztof - oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka oraz o umowach cywilnoprawnych0.14 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
175.Gruszczyńska Wiesława - oświadczenia o działalności gospodarczej oraz umowach cywilnoprawnych współmałżonka0.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
176.protokół nr 30/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
177.protokół nr 29/20050.03 kbDokument Word(*.doc)
178.protokół nr 31/20060.03 kbDokument Word(*.doc)
179.sprawozdanie z pracy rady gminy i jej stałych komisji w roku 20050.1 kbDokument Word(*.doc)
180.plan pracy Rady Gminy Krzęcin0.09 kbDokument Word(*.doc)
181.plany pracy stałych komisji rady0.07 kbDokument Word(*.doc)
182.protokół nr 32/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
183.Załącznik 1 - DOCHODY wg działów0.05 kbDokument Word(*.doc)
184.Załącznik 2A - DOCHODY prognoza (ogółem, zlecone, własne)0.08 kbDokument Word(*.doc)
185.Załącznik 3 - DOCHODY własne0.05 kbDokument Word(*.doc)
186.Załącznik 4 - DOCHODY z opłat za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu0.08 kbDokument Word(*.doc)
187.Załącznik 5 - DOCHODY zadania zlecone0.06 kbDokument Word(*.doc)
188.Załącznik 6 - WYDATKI ogółem0.05 kbDokument Word(*.doc)
189.Załącznik 7 - WYDATKI własne0.05 kbDokument Word(*.doc)
190.Załącznik 8 - WYDATKI GKRPA0.05 kbDokument Word(*.doc)
191.Załącznik 9 i 9A - WYDATKI zadania zlecone0.06 kbDokument Word(*.doc)
192.Załącznik 10 - GFOŚiGW0.05 kbDokument Word(*.doc)
193.Załącznik 11- prognoza długu publicznego0.06 kbDokument Word(*.doc)
194.Załącznik 2 - DOCHODY wg źródeł0.05 kbDokument Word(*.doc)
195.protokół nr 33/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
196.Brzustowicz Bogdan - zastępca wójta, sekretarz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
197.Karolewicz Ewa - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
198.Kłosek Honorata - dyrektor Szkoły Podstawowej w Chłopowie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
199.Przywarta Jolanta - kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
200.Stępień Michał - dyrektor Szkoły Podstawowej w Granowie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
201.Suchorski Janusz - kierownik Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
202.Szuber Paweł - dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
203.Tuńska Danuta - skarbnik0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
204.Banasiak Irena - radna0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
205.Bodnar Stefan - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
206.Grudzień Grzegorz - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
207.Konopelski Artur - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
208.Kula Stefan - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
209.Kula Zdzisław - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
210.Leszczyński Marcin - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
211.Owczarek Henryk - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
212.Pierzchała Ryszard - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
213.Przywarty Ryszard - wiceprzewodniczący rady gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
214.protokół nr 34/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
215.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
216.załacznik do uchwały - flaga0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
217.załacznik do uchwały - wniosek o udzielenie dotacji0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
218.specyfikacja istotnych warunków zamówienia - adaptacja szkoły na ŚDS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
219.Korpowska Anna - radna0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
220.protokół nr 35/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
221.Grzegorz Grudzień - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
222.Kula Stefan - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
223.Kula Zdzisław - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
224.Ryszard Przywarty - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
225.SIWZ kredyt0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
226.Konopelski Artur - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
227.Banasiak Irena - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
228.Bodnar Stefan - uzupełnienie oświadczenia majątkowego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
229.druk oświadczenia majątkowego radnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
230.Żuchowski Krzysztof - wójt0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
231.Biesiada Andrzej - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
232.Gruszczyńska Wiesława - przewodnicząca rady0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
233.Biesiada Andrzej - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
234.specyfikacja istotnych warunków zamówienia0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
235.protokół nr 36/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
236.Bodnar Stefan - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
237.Grudzień Grzegorz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
238.Kula Zdzisław - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
239.Leszczyński Marcin - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
240.Przywarty Ryszard - wiceprzewodniczący rady0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
241.Banasiak Irena - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
242.Kula Stefan - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
243.Biesiada Andrzej - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
244.Konopelski Artur - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
245.Korpowska Anna - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
246.Pierzchała Ryszard - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
247.Gruszczyńska Wiesława - przewodnicząca rady0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
248.Żuchowski Krzysztof - wójt0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
249.protokół nr 37/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
250.protokół nr 38/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
251.protokół nr 39/20060.05 kbDokument Word(*.doc)
252.uchwała nr 10.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
253.uchwała nr 20.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
254.uchwała nr 30.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
255.uchwała nr 40.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
256.uchwała nr 50.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
257.uchwała nr 60.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
258.załacznik do uchwały nr 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
259.załacznik do uchwały nr 40.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
260.uchwała nr 70.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
261.uchwała nr 80.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
262.uchwała nr 90.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
263.załącznik nr 1 do uchwały nr 90.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
264.załącznik nr 2 do uchwały nr 90.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
265.załącznik nr 3 do uchwały nr 90.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
266.uchwała nr 100.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
267.uchwała nr 110.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
268.uchwała nr 120.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
269.uchwała nr 130.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
270.uchwała nr 140.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
271.uchwała nr 150.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
272.uchwała nr 160.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
273.uchwała nr 170.16 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
274.uchwała 180.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
275.protokół nr 1/20060.04 kbDokument Word(*.doc)
276.oświadczenie majątkowe radnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
277.protokół nr 2/20060.04 kbDokument Word(*.doc)
278.uchwała nr 230.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
279.uchwała nr 240.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
280.uchwała nr 250.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
281.Wodzyńska Anna - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
282.Prokopiak Kazimiera - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
283.Paprota Zdzisław - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
284.Owczarek Henryk - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
285.Nowak Andrzej - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
286.Kostka Ireneusz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
287.Korpowska Anna - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
288.Kaczmarski Ryszard - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
289.Józefczyk Janusz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
290.Ciesiołkiewicz Mieczysław - radny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
291.Chlebowski Józef - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
292.Banasiak Irena - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
293.Konopelski Artur - wiceprzewodniczący rady0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
294.protokół nr 3/20060.04 kbDokument Word(*.doc)
295.uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20070.1 kbDokument Word(*.doc)
296.plan pracy rady gminy0.06 kbDokument Word(*.doc)
297.plan pracy komisji rewizyjnej0.06 kbDokument Word(*.doc)
298.plan pracy komisji budżetu i finansów publicznych0.06 kbDokument Word(*.doc)
299.plan pracy komisji rolnictwa i ochrony środowiska0.06 kbDokument Word(*.doc)
300.plan pracy komisji oświaty kultury zdrowia i sportu0.06 kbDokument Word(*.doc)
301.uchwała w sprawie upoważnienia wójta do zaciagania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20070.1 kbDokument Word(*.doc)
302.uchwała w sprawie powołania kierownika USC0.08 kbDokument Word(*.doc)
303.uchwała w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych0.08 kbDokument Word(*.doc)
304.regulamin wynagradzania nauczycieli0.08 kbDokument Word(*.doc)
305.Pierzchała Ryszard - wiceprzewodniczący rady0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
306.plan pracy rady gminy0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
307.plan pracy komisji rewizyjnej0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
308.plan pracy komisji budżetu i finansów publicznych0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
309.plan pracy komisji rolnictwa i ochrony środowiska0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
310.plan pracy komisji oświaty, kultury, zdrowia i sportu0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
311.protokół nr 4/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
312.wzór oferty realizacji zadania publicznego0.08 kbDokument Word(*.doc)
313.budżet Gminy Krzęcin na rok 20070.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
314.wezwania do złożenia oświadczenia0.17 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
315.uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń0.16 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
316.uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP0.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
317.uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 20070.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
318.uchwała w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzęcin” na lata 2007-20130.15 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
319.załacznik nr 1 do budżetu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
320.załacznik nr 3 do budżetu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
321.załącznik nr 6 do budżetu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
322.strategia rozwiązywania problemów społecznych0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
323.program przeciwdziałania uzależnieniom0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
324.gminny program przeciwdziałania uzależnieniom0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
325.strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy krzęcin0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
326.załącznik nr 10.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
327.załącznik nr 20.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
328.załącznik nr 30.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
329.załącznik nr 40.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
330.załącznik nr 50.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
331.załącznik nr 60.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
332.załącznik nr 80.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
333.załącznik nr 90.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
334.załącznik nr 100.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
335.załącznik nr 110.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
336.załącznik nr 120.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
337.protokół nr 5/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
338.specyfikacja istotnych warunków zamówienia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
339.specyfikacja istotnych warunków zamówienia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
340.uchwała w sprawie udzielenia absolutorium0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
341.uchwała w sprawie dotacji na zabytki0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
342.uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lider Pojezierza0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
343.uchwała w sprawie wyboru delegata do Euroregionu Pomerania0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
344.uchwała w sprawie utworzenia stowarzyszenia gmin cysterskich0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
345.uchwała w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
346.uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
347.plan rozwoju lokalnego na lata 2007-20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
348.specyfikacja istotnych warunków zamówienia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
349.plan rozwoju lokalnego na lata 2007-20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
350.załącznik nr 3 do sprawozdania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
351.załącznik nr 2 do sprawozdania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
352.załącznik nr 1 do sprawozdania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
353.Bodnar Mariusz - przewodniczący rady gminy0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
354.Brzustowicz Bogdan - zastępca wójta0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
355.Żuchowski Krzysztof - wójt0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
356.załącznik nr 6A0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
357.załącznik nr 70.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
358.załącznik nr 130.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
359.protokół nr 6/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
360.Wodzyńska Anna - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
361.Prokopiak Kazimiera - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
362.Owczarek Henryk - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
363.Nowak Andrzej - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
364.Kostka Ireneusz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
365.Korpowska Anna - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
366.Kaczmarski Ryszard - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
367.Józefczyk Janusz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
368.Ciesiołkiewicz Mieczysław - radny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
369.Chlebowski Józef - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
370.Banasiak Irena - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
371.Pierzchała Ryszard - wiceprzewodniczący0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
372.Konopelski Artur - wiceprzewodniczący0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
373.Bodnar Mariusz - przewodniczący rady0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
374.Żuchowski Krzysztof - wójt0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
375.Tuńska Danuta - skarbnik0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
376.Szuber Paweł - dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
377.Suchorski Janusz - kierownik ZGKiOŚ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
378.Stępień Michał - dyrektor SP Granowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
379.Przywarta Jolanta - kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
380.Kotkowska Sylwia - dyrektor Gminnego Klubu Kultury U Wójta w Krzęcinie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
381.Kłosek Honorata - dyrektor SP Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
382.Karolewicz Ewa - kierownik OPS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
383.Brzustowicz Bogdan - sekretarz, zastępca wójta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
384.specyfikacja istotnych warunków zamówienia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
385.specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kluby kultury)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
386.pytanie i odpowiedź0.05 kbArchiwum RAR(*.rar)
387.struktura Gminnego Centrum Kultury0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
388.specyfikacja istotnych warunków zamówienia - studium0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
389.porządek sesji0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
390.protokół nr 7/20070.06 kbDokument Word(*.doc)
391.Zarządzenie nr 2/20060.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
392.Zarządzenie nr 3/20060.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
393.Zarządzenie nr 4/20060.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
394.Zarządzenie nr 5/20070.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
395.Zarządzenie Nr 9/20070.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
396.Zarządzenie Nr 12/20070.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
397.Zarządzenie Nr 14/20070.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
398.Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
399.Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007r.0.03 kbDokument Word(*.doc)
400.Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007r.0.03 kbDokument Word(*.doc)
401.Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2007 rok.0.04 kbDokument Word(*.doc)
402.Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 r.0.04 kbDokument Word(*.doc)
403.Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2007 rok0.04 kbDokument Word(*.doc)
404.Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie zmain budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0.04 kbDokument Word(*.doc)
405.Zarządzenie wewnętrzne Nr 15/2007 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze0.04 kbDokument Word(*.doc)
406.Oświadczenie majątkowe Radnego Arkadiusza Bakiewicza0.05 kbDokument Word(*.doc)
407.Załącznik graficzny nr 1 do zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu - styczeń 20080.09 kbDokument Word(*.doc)
408.Załącznik graficzny nr 1 do zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu0.09 kbDokument Word(*.doc)
409.Załącznik nr 20.09 kbDokument Word(*.doc)
410.Załącznik nr30.11 kbDokument Word(*.doc)
411.Załącznik nr 40.08 kbDokument Word(*.doc)
412.Załącznik nr 50.08 kbDokument Word(*.doc)
413.Załącznik nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
414.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
415.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
416.Załącznik nr 40.07 kbDokument Word(*.doc)
417.Załącznik nr 50.04 kbDokument Word(*.doc)
418.Załącznik nr 1 do zarządzeni nr 43/20080.06 kbDokument Word(*.doc)
419.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli0.06 kbDokument Word(*.doc)
420.Wzór wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli0.06 kbDokument Word(*.doc)
421.protokół nr 8/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
422.protokół 10/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
423.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin0.04 kbDokument Word(*.doc)
424.protokół 11/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
425.protokół 12/20070.04 kbDokument Word(*.doc)
426.protokół 1/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
427.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0.08 kbDokument Word(*.doc)
428.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
429.Załącznik nr 20.1 kbDokument Word(*.doc)
430.Załącznik nr 30.09 kbDokument Word(*.doc)
431.Załącznik nr 40.09 kbDokument Word(*.doc)
432.Załącznik nr 50.08 kbDokument Word(*.doc)
433.Załącznik nr 60.08 kbDokument Word(*.doc)
434.Załącznik nr 70.08 kbDokument Word(*.doc)
435.Załącznik nr 7A0.06 kbDokument Word(*.doc)
436.Załącznik nr 80.08 kbDokument Word(*.doc)
437.Załącznik nr 90.08 kbDokument Word(*.doc)
438.Załącznik nr 100.07 kbDokument Word(*.doc)
439.Załącznik nr 110.06 kbDokument Word(*.doc)
440.Załącznik nr 120.08 kbDokument Word(*.doc)
441.Informacja ogólna do budżetu Gminy na 2008 rok0.08 kbDokument Word(*.doc)
442.Załącznik nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
443.protokół nr 2/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
444.załącznik nr 10.07 kbDokument Word(*.doc)
445.załącznik nr 20.08 kbDokument Word(*.doc)
446.załącznik nr 30.09 kbDokument Word(*.doc)
447.zalącznik nr 40.09 kbDokument Word(*.doc)
448.załącznik nr 50.11 kbDokument Word(*.doc)
449.załącznik nr 60.12 kbDokument Word(*.doc)
450.załącznik nr 70.12 kbDokument Word(*.doc)
451.załącznik nr 80.12 kbDokument Word(*.doc)
452.Ogłoszenie0.07 kbDokument Word(*.doc)
453.Załącznik nr 10.09 kbDokument Word(*.doc)
454.Załącznik nr 20.08 kbDokument Word(*.doc)
455.Załącznik nr 2A0.09 kbDokument Word(*.doc)
456.Załącznik nr 30.06 kbDokument Word(*.doc)
457.Załącznik nr 130.07 kbDokument Word(*.doc)
458.Załącznik graficzny0.09 kbDokument Word(*.doc)
459.tekst jednolity regulaminu organizacyjnego UG Krzęcin0.06 kbDokument Word(*.doc)
460.tekst jednolity regulaminu org. UG Krzęcin0.06 kbDokument Word(*.doc)
461.tekst jednolity regulaminu org. UG w Krzęcinie0.06 kbDokument Word(*.doc)
462.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin 2007-2013 (wersja elektroniczna)0.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
463.załącznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
464.załącznik graficzny0.04 kbDokument Word(*.doc)
465.projekt studium0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
466.projekt studium (rar)0.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
467.załącznik graficzny 10.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
468.załącznik graficzny 20.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
469.załącznik graficzny 30.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
470.załącznik graficzny 40.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
471.załącznik graficzny 50.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
472.załącznik graficzny 60.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
473.załącznik graficzny 70.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
474.załącznik graficzny 80.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
475.załącznik graficzny 90.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
476.załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
477.protokół nr 3/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
478.Arkadiusz Bakiewicz - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
479.Irena Banasiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
480.Józef Chlebowski - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
481.Mieczysław Ciesiołkiewicz - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
482.Janusz Józefczyk - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
483.Ryszard Kaczmarski - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
484.Anna Korpowska - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
485.Ireneusz Kostka - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
486.Andrzej Nowak - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
487.Kazimiera Prokopiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
488.Anna Wodzyńska - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
489.Artur Konopelski - wieceprzewodniczący0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
490.Ryszard Pierzchała - wieceprzewodniczący0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
491.Tuńska Danuta - Skarbnik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
492.Szuber Paweł - dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
493.Suchorski Janusz - kierownik ZGKiOŚ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
494.Stępień Michał - dyrektor SP Granowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
495.Przywarta Jolanta - kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
496.Nowak Elżbieta - kierownik OPS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
497.Kotkowska Sylwia - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
498.Kłosek Honorata - dyrektor SP Chłopowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
499.Brzustowicz Bogdan - sekretarz, zastępca wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
500.SPECYFIKACJA "Orlik 2012"0.05 kbDokument Word(*.doc)
501.Henryk Owczarek - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
502.inst. elektryczne0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
503.inst. sanitarne0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
504.zag. terenu0.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
505.zag. terenu cd.20.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
506.zag. terenu cd.30.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
507.zag. terenu cd.40.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
508.kosztorys Orlik 20120.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
509.tekst studium0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
510.rysunek studium0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
511.rozstrzygnięcie 0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
512.strona tytułowa specyfikacji0.06 kbArchiwum RAR(*.rar)
513.specyfikacja techniczna ogólna0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
514.specyfikacja - zaplecze0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
515.specyfikacja boiska0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
516.specyfikacja - ogrodzenie, kostka, zieleń 0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
517.wyjaśnienia 10.04 kbDokument Word(*.doc)
518.zapytanie oferenta0.03 kbDokument Word(*.doc)
519.zapytanie oferenta0.03 kbDokument Word(*.doc)
520.specyfikacja -oświetlenie boisk0.05 kbArchiwum RAR(*.rar)
521.wyjasnienia 20.04 kbDokument Word(*.doc)
522.zapytanie oferenta0.04 kb()
523.wyjaśnienia 30.04 kbDokument Word(*.doc)
524.kosztorys0.04 kb()
525.wyjaśnienia Ministerstwa Sportu0.06 kb()
526.wyjaśnienia do specyfikacji0.06 kbDokument Word(*.doc)
527.pytania oferenta0.05 kb()
528.wyjaśnienia 40.04 kbDokument Word(*.doc)
529.protokół nr 4/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
530.wybór oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
531.Wniosek0.05 kbDokument Word(*.doc)
532.załącznik nr 10.06 kb()
533.załącznik nr 20.06 kb()
534.wybór oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
535.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia0.06 kbDokument Word(*.doc)
536.Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-2013 (wersja elektroniczna)0.07 kbArchiwum RAR(*.rar)
537.wzór wniosku (stypendium szkolne)0.1 kbDokument Word(*.doc)
538.wzór wniosku (zasiłek szkolny)0.1 kbDokument Word(*.doc)
539.protokół nr 5/20080.05 kbDokument Word(*.doc)
540.Statut GCK W Krzęcinie0.09 kbDokument Word(*.doc)
541.Uchwały dot. Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.04 kbDokument Word(*.doc)
542.GCK struktura0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
543.SIWZ - kredyt0.04 kbDokument Word(*.doc)
544.załacznik nr 10.04 kb()
545.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
546.Krzysztof Żuchowski - Wójt0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
547.Mariusz Bodnar - Przewodniczący Rady Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
548.Regulamin Organizacyjny GCK0.07 kbDokument Word(*.doc)
549.Regulamin Organizacyjny GCK0.07 kbDokument Word(*.doc)
550.Wybór oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
551.Załącznik nr 10.09 kbDokument Word(*.doc)
552.Załącznik nr 1 0.04 kb()
553.Załącznik nr 20.04 kb()
554.Załącznik nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
555.Ewa Karolewicz - kierownik OPS 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
556.Załącznik nr 20.07 kbDokument Word(*.doc)
557.SWIZ Mielęcin0.05 kbDokument Word(*.doc)
558.Zagospodarowanie terenu0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
559.Kolorystyka boiska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
560.Projekt boiska wielofunkcyjnego Mielęcin0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
561.Projekt piłkochwytów0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
562.Przekrój przez nawierzchnię boiska0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
563.Opis techniczny Mielęcin0.05 kb()
564.Spis rysunków0.04 kb()
565.strona projektu budowlano - architektonicznego0.06 kb()
566.Strona tyt. Mielęcin0.05 kb()
567.Kosztors ofertowy Mielęcin0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
568.opis przedmair robót Mielęcin boisko0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
569.strona tytułowa przedmiar robót Mielęcin0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
570.strona tytułowa STWiOR Mielęcin0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
571.STWiOR Mielęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
572.Strona 10.03 kb()
573.Strona 20.03 kb()
574.Załącznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
575.Załacznik nr 10.09 kbDokument Word(*.doc)
576.Załącznik nr 20.08 kbDokument Word(*.doc)
577.Załacznik nr 2A0.09 kbDokument Word(*.doc)
578.Załącznik nr 30.07 kbDokument Word(*.doc)
579.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
580.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
581.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
582.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
583.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
584.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
585.Załącznik nr 40.05 kbDokument Word(*.doc)
586.Zapytanie do przetargu - nr 10.04 kb()
587.Odpowiedź na Zapytanie nr 10.04 kb()
588.Wybór oferty0.04 kb()
589.Protokół z rozstrzygnięcia ofert w ramach Programu Integracji Społecznej z dn. 21.10.2008r. 0.04 kb()
590.Załacznik nr 10.11 kbDokument Word(*.doc)
591.Załacznik nr 20.11 kbDokument Word(*.doc)
592.Załacznik nr 30.1 kbDokument Word(*.doc)
593.Załacznik nr 40.11 kbDokument Word(*.doc)
594.protokół nr 6/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
595.protokol nr 7/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
596.Protokół ze spotkania informacyjnego z dn. 12.11.2008r.0.04 kb()
597.strona 10.03 kb()
598.strona 20.03 kb()
599.protokół nr 8/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
600.Komunikat0.04 kbDokument Word(*.doc)
601.Deklaracja na leśny0.05 kbDokument Word(*.doc)
602.Deklaracja na nieruchomość0.05 kbDokument Word(*.doc)
603.Deklaracja na rolny0.05 kbDokument Word(*.doc)
604.Informacja na leśny0.05 kbDokument Word(*.doc)
605.Informacja na rolny0.05 kbDokument Word(*.doc)
606.Kościoły0.07 kbDokument Word(*.doc)
607.Komunikat - małe granty0.05 kb()
608.Uchwała nr CXLII/404/20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
609.Uchwała nr CXLII/405/20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
610.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krzęcinw latach 2008-20130.04 kbDokument Word(*.doc)
611.Informacja rolny0.05 kbDokument Word(*.doc)
612.Informacja na nieruchomość0.05 kbDokument Word(*.doc)
613.Informacja na leśny0.05 kbDokument Word(*.doc)
614.Deklaracja na rolny0.05 kbDokument Word(*.doc)
615.Deklaracja na nieruchomość0.05 kbDokument Word(*.doc)
616.Deklaracja na leśny0.05 kbDokument Word(*.doc)
617. Załącznik nr 130.07 kbDokument Word(*.doc)
618.Załącznik nr 120.08 kbDokument Word(*.doc)
619.Załącznik nr 110.06 kbDokument Word(*.doc)
620.Załącznik nr 100.07 kbDokument Word(*.doc)
621.Załącznik nr 90.08 kbDokument Word(*.doc)
622.Załącznik nr 80.08 kbDokument Word(*.doc)
623.Załącznik nr 7A0.06 kbDokument Word(*.doc)
624.Załącznik nr 70.08 kbDokument Word(*.doc)
625.Załącznik nr 60.08 kbDokument Word(*.doc)
626.Załącznik nr 50.08 kbDokument Word(*.doc)
627.Załącznik nr 40.09 kbDokument Word(*.doc)
628.Załącznik nr 30.09 kbDokument Word(*.doc)
629.Załącznik nr 20.1 kbDokument Word(*.doc)
630.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
631.Prognoza długu publicznego do budżetu na 20090.09 kbDokument Excel(*.xls)
632.UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIII-148-20090.07 kbDokument Word(*.doc)
633.Załącznik nr 10.09 kbDokument Word(*.doc)
634.Załącznik nr 130.07 kbDokument Word(*.doc)
635.Załącznik nr 120.08 kbDokument Word(*.doc)
636.Załącznik nr 110.06 kbDokument Word(*.doc)
637.Załącznik nr 100.07 kbDokument Word(*.doc)
638.Załącznik nr 90.08 kbDokument Word(*.doc)
639.Załącznik nr 80.08 kbDokument Word(*.doc)
640.Załącznik nr 70.08 kbDokument Word(*.doc)
641.Załącznik nr 7A0.06 kbDokument Word(*.doc)
642.Załącznik nr 60.08 kbDokument Word(*.doc)
643.Załącznik nr 50.08 kbDokument Word(*.doc)
644.Załącznik nr 40.09 kbDokument Word(*.doc)
645.Załącznik nr 30.09 kbDokument Word(*.doc)
646.Załącznik nr 20.1 kbDokument Word(*.doc)
647.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
648.Prognoza długu publicznego do budżetu na 2009r.0.09 kbDokument Excel(*.xls)
649.Załącznik nr 1 cz.I0.03 kb()
650.Załącznik nr 1 cz. II0.04 kb()
651.Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0.11 kbDokument Word(*.doc)
652.Załącznik nr 10.11 kbDokument Word(*.doc)
653.Protokół nr 9/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
654.Protokół nr 10/20080.04 kbDokument Word(*.doc)
655.Informacja ogólna do budżetu na 2009r.0.05 kbDokument Word(*.doc)
656.Informacja ogólna do budżetu na 2009r.0.05 kbDokument Word(*.doc)
657.Załącznik nr 1 (PPWOW)0.11 kbDokument Word(*.doc)
658.Załącznik nr 2(PPWOW)0.11 kbDokument Word(*.doc)
659.Załącznik nr 3(PPWOW)0.1 kbDokument Word(*.doc)
660.Zalacznik nr 4 (PPWOW)0.11 kbDokument Word(*.doc)
661.Załącznik nr 40.11 kbDokument Word(*.doc)
662.Załącznik nr 30.1 kbDokument Word(*.doc)
663.Załącznik nr 20.11 kbDokument Word(*.doc)
664.Załącznik nr 10.11 kbDokument Word(*.doc)
665.Protokół Nr 1/20090.04 kbDokument Word(*.doc)
666.Protokół Nr 2/20090.05 kbDokument Word(*.doc)
667.UCHWAŁA NR XXXVIII/134/2009 (str.1)0.03 kb()
668.UCHWAŁA NR XXXVIII/134/2009 (str.2)0.03 kb()
669.UCHWAŁA NR XXXVIII/135/2009 (str.1)0.03 kb()
670.UCHWAŁA NR XXXVIII/135/2009 (str.2)0.03 kb()
671.Załącznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
672.Załącznik nr 20.08 kbDokument Word(*.doc)
673.Załącznik nr 2A0.1 kbDokument Word(*.doc)
674.Załącznik nr 30.08 kbDokument Word(*.doc)
675.Kluby Sportowe + Świetlica Środowiskowa w Kaszewie0.05 kbDokument Word(*.doc)
676.Informacja (sprawozdanie) z wykonania planu finansowego jednostki za 2008r.0.05 kbDokument Word(*.doc)
677.Załacznik nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
678.Statut Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.1 kbDokument Word(*.doc)
679.Regulamin Organizacyjny Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.05 kbDokument Word(*.doc)
680.Uchwały dot. GCK0.04 kbDokument Word(*.doc)
681.Protokół nr 3/20090.05 kbDokument Word(*.doc)
682.Ryszard Kaczmarski - radny 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
683.Mieczysław Ciesiołkiewicz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
684.Kazimiera Prokopiak - radna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
685.Józef Chlebowski - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
686.Janusz Józefczyk - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
687.Ireneusz Kostka - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
688.Irena Banasiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
689.Arkadiusz Bakiewicz - radny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
690.Anna Korpowska - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
691.Anna Jóźwiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
692.Andrzej Nowak - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
693.Ryszard Pierzchała - wiceprzewodniczący0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
694.Artur Konopelski - wiceprzewodniczący0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
695.Mariusz Bodnar - Przewodniczący Rady Gminy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
696.Jolanta Przywarta - kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
697.Honorata Kłosek - Dyrektor SP Chłopowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
698.Michał Stępień - Dyrektor SP Granowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
699.Paweł Szuber - Dyrektor ZS w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
700.Janusz Suchorski - Kierownik ZGKiOŚ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
701.Zbigniew Garzyński - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
702.Piotr Drobotko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
703.Danuta Tuńska - Skarbnik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
704.Bogdan Wojciech Brzustowicz - Sekretarz, zastępca wójta0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
705.Krzysztof Żuchowski -Wójt0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
706.Załącznik nr 10.06 kb()
707.Załącznik 2.1.0.06 kb()
708.Załącznik nr 2.2.0.06 kb()
709.Załącznik nr 2.3.0.06 kb()
710.Załącznik nr 30.06 kb()
711.Załącznik nr 40.06 kbDokument Word(*.doc)
712.Załącznik nr 50.07 kbDokument Word(*.doc)
713.Załącznik nr 10.07 kbDokument Word(*.doc)
714.Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Krzęcin - wersja elektroniczna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
715.Henryk Owczarek - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
716.Protokół nr 4/20090.04 kbDokument Word(*.doc)
717.Zarządzenie Nr 92/20090.04 kb()
718.Zarządzenie nr 93/20090.04 kb()
719.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
720.Załącznik nr 2a0.04 kbDokument Word(*.doc)
721.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
722.Załącznik nr 1A0.04 kbDokument Word(*.doc)
723.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
724.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
725.Załącznik nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
726.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R. 0.06 kbDokument Word(*.doc)
727.Strona 10.03 kb()
728.Strona 20.03 kb()
729.Załącznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
730.Załącznik nr 1-20.09 kbDokument Word(*.doc)
731.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
732.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
733.Załącznik nr 40.04 kbDokument Word(*.doc)
734.Załącznik nr 4-10.04 kbDokument Word(*.doc)
735.Załącznik nr 4-20.04 kbDokument Word(*.doc)
736.Załącznik nr 4-30.04 kbDokument Word(*.doc)
737.Protokół nr 5/20090.05 kbDokument Word(*.doc)
738.Instalacje0.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
739.Architektura0.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
740.Konstrukcja0.04 kbArchiwum RAR(*.rar)
741.Przedmiar 4/40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
742.Przedmiar 3/40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
743.Przedmiar 2/40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
744.Przedmiar 1/40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
745.Specyfikacje Techniczne0.05 kbArchiwum RAR(*.rar)
746.14. PROJEKT PERGOLI - PRZEKROJE0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
747.13. PROJEKT PERGOLI - ELEWACJE0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
748.12. PROJEKT PERGOLI- RZUTY0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
749.11. PROJEKT WIATY - PRZEKROJ C-C I D-D0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
750.10. PROJEKT WIATY - PRZEKROJ B-B0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
751.9. PROJEKT WIATY - PRZEKROJ A-A0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
752.8. PROJEKT WIATY - ELEWACJA POLNOCNA I POLUDNIOWA0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
753.7. PROJEKT WIATY - PRZYZIEMIE0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
754.6. PROJEKT WIATY - FUNDAMENTY0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
755.5. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
756.4. PROJEKT PILKOCHWYTOW0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
757.3. PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
758.2. PROJEKT KOLORYSTYKI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
759.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
760.strona_tyt0.04 kbDokument Word(*.doc)
761.strona_projekt_budowl_archit0.06 kbDokument Word(*.doc)
762.obliczenia_statyczne0.05 kbDokument Word(*.doc)
763.spis_rysunkow0.04 kbDokument Word(*.doc)
764.opis_techniczny0.04 kbDokument Word(*.doc)
765.STRONA_TYTULOWA_STWiOR_Objezierze0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
766.kosztorys_ofertowy0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
767.opis_przedmiar_robot0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
768.strona_tytulowa_przedmiar_robot0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
769.siwz_boiska0.04 kbDokument Word(*.doc)
770.zapytanie_nr_1_str_20.05 kb()
771.zapytanie_nr_1_str_10.05 kb()
772.zapytanie_nr_20.04 kb()
773.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
774.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
775.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
776.Załącznik nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
777.zapytanie_nr_10.04 kb()
778.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1_str_20.06 kb()
779.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1_str_10.06 kb()
780.odpowiedz_na_zapytanie_nr_20.06 kb()
781.zapytanie_nr_20.06 kb()
782.STWiOR_Objezierze_nowe0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
783.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)0.04 kbDokument Word(*.doc)
784.Elewacje_kolorystyka0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
785.inst_elektr_schemat_tablicy_TG0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
786.inst_elektryczne_rzut_przyziemia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
787.Opis_techniczny_elektryczny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
788.Przekroj_A-A_B-B0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
789.rzut_dachu_inst_odgromowa0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
790.szczegol_mocowania_poliw_komorowego0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
791.widok_naswietla0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
792.Zestawienie_stolarki_okiennej_i_drzwiowej0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
793.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1_i_2_str_20.06 kb()
794.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1_i_2_str_10.06 kb()
795.Przedmiar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
796.Zapytanie_nr_30.04 kb()
797.odpowiedz_na_zapytanie_nr_30.06 kb()
798.Protokół nr 6/20090.04 kbDokument Word(*.doc)
799.zapytanie_nr_30.04 kb()
800.zapytanie_nr_40.04 kb()
801.zapytanie_nr_50.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
802.odpowiedz_na_zapytanie_nr_30.06 kb()
803.odpowiedz_na_zapytanie_nr_40.06 kb()
804.zalacznik_nr1_do_odpowiedzi_na_zapytanie_nr_40.07 kb()
805.odpowiedz_na_zapytanie_nr_50.06 kb()
806.zapytanie_nr_60.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
807.odpowiedz_na_zapytanie_nr_60.06 kb()
808.Plan_Odnowy_Miejscowosci_Zensko_na_lata_2007 - 20130.08 kbDokument Word(*.doc)
809.Plan Odnowy Miejscowosci Rakowo na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
810.Plan Odnowy Miejscowosci Przybyslaw na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
811.Plan Odnowy Miejscowości Objezierze na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
812.Plan Odnowy Miejscowsci Chlopowo na lata 2007 - 20130.08 kbDokument Word(*.doc)
813.Plan Odnowy Miejscowości Mielecin na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
814.Plan Odnowy Miejscowosci Kaszewo na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
815.Plan Odnowy Miejscowosci Krzecin na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
816.Plan Odnowy Miejscowosci Granowo na lata 2007-20130.08 kbDokument Word(*.doc)
817.zapytanie_nr_70.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
818.odpowiedz_na_zapytanie_nr_70.06 kb()
819.Wybór oferty0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
820.wybor_oferty_objezierze_str_20.06 kb()
821.wybor_oferty_objezierze_str_10.06 kb()
822.zaproszenie do skladania ofert0.06 kb()
823.zaproszenie do skladania ofert0.06 kb()
824.Zaproszenie do składania ofert0.03 kb()
825.Protest0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
826.Odpowiedź na protest0.05 kb()
827.SIWZ drogi Kaszewo-Rakowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
828.dokumentacja_budowlana0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
829.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
830.Protokół nr 7/20090.04 kbDokument Word(*.doc)
831.zapytanie_nr_10.04 kb()
832.odpowiedz_na_zapytanie_nr_10.06 kb()
833.Załącznik do Uchwały Nr XXIX/185/20090.05 kbDokument Word(*.doc)
834.zalacznik_nr_120.04 kbDokument Excel(*.xls)
835.zalacznik_nr_110.04 kbDokument Excel(*.xls)
836.zalacznik_nr_100.04 kbDokument Excel(*.xls)
837.zalacznik_nr_90.04 kbDokument Excel(*.xls)
838.zalacznik_nr_80.04 kbDokument Excel(*.xls)
839.zalacznik_nr_60.04 kbDokument Excel(*.xls)
840.zalacznik_nr_50.04 kbDokument Excel(*.xls)
841.zalacznik_nr_40.04 kbDokument Excel(*.xls)
842.zalacznik_nr_30.04 kbDokument Excel(*.xls)
843.zalacznik_nr_2A0.04 kbDokument Excel(*.xls)
844.zalacznik_nr_20.04 kbDokument Excel(*.xls)
845.zalacznik_nr_1A0.04 kbDokument Word(*.doc)
846.zalacznik_nr_10.04 kbDokument Excel(*.xls)
847.Informacja_ogolna_do_budzetu_gminy_na_rok_20100.07 kbDokument Word(*.doc)
848.zalacznik_nr_70.04 kbDokument Excel(*.xls)
849.zalacznik_nr_12.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
850.zalacznik_nr_11.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
851.zalacznik_nr_10.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
852.zalacznik_nr_9.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
853.zalacznik_nr_8.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
854.zalacznik_nr_7.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
855.zalacznik_nr_6.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
856.zalacznik_nr_5.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
857.zalacznik_nr_4.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
858.zalacznik_nr_3.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
859.zalacznik_nr_2A.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
860.zalacznik_nr_2.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
861.zalacznik_nr_1A.doc0.04 kbDokument Word(*.doc)
862.zalacznik_nr_1.xls0.04 kbDokument Excel(*.xls)
863.Informacja_ogolna_do_budzetu_gminy_na_rok_2010.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
864.UCHWAŁA BUDZETOWA NA 2010 R.doc0.06 kbDokument Word(*.doc)
865.protokol0.06 kb()
866.protokol0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
867.protokol_granowo_str2.jpg0.05 kb()
868.protokol_granowo_str1.jpg0.05 kb()
869.wynik_przetargu.pdf0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
870.Układ wyk. zał.nr 4-3 wyd. Budż. Gm. Krzęcin dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZĘCINIE.doc0.12 kbDokument Word(*.doc)
871.Układ wyk. zał.nr 4-2 wyd. Budż. Gm. Krzęcin dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRANOWIE.doc0.12 kbDokument Word(*.doc)
872.Układ wyk. zał.nr 4-1 wyd. Budż. Gm. Krzęcin dla SZKOŁY PODASTAWOWEJ W CHŁOPOWIE.doc0.12 kbDokument Word(*.doc)
873.Układ wyk. zał.nr 4 wyd. Budż. Gm. Krzęcin dla SZKÓŁ PODST.I GIMNAZJUM.doc0.11 kbDokument Word(*.doc)
874.Układ wyk. zał.nr 3 wyd. Budż. Gm. Krzęcin dla OPS.doc0.09 kbDokument Word(*.doc)
875.Układ wyk. zał.nr 2 wyd. Budż. Gm. Krzęcin dla ZGKiOŚ.doc0.09 kbDokument Word(*.doc)
876.Układ wyk. zał.Nr 1-2 wyd. Budżetu Gminy Krzęcin.doc0.09 kbDokument Word(*.doc)
877.Układ wyk. zał.1-1 DOCHODY-Gminy.doc0.08 kbDokument Word(*.doc)
878.Ogłoszenie o konkursie Dyrektor SP w Granowie 2010.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
879.Deklaracja_na_nieruchomość0.05 kbDokument Word(*.doc)
880.Informacja_na_nieruchomość0.05 kbDokument Word(*.doc)
881.Protokół nr 8/20090.04 kbDokument Word(*.doc)
882.Ogłoszenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
883.Ogłoszenie o konkursie w Granowie0.04 kbDokument Word(*.doc)
884.Ogłoszenie o konkursie na dotacje dla klubów sportowych w 2010 roku.doc0.09 kbDokument Word(*.doc)
885.Zabytki - informacja o udzielonych dotacjach w 2009 roku0.07 kbDokument Word(*.doc)
886.WZÓR OFERTY.docx0.04 kb()
887.WZÓR OFERTY.doc0.05 kbDokument Word(*.doc)
888.Zalacznik do uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady.doc0.09 kbDokument Word(*.doc)
889.Komisja Rolnictwa I Ochrony Środowiska.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
890.Komisja Rewizyjna.doc0.05 kbDokument Word(*.doc)
891.Komisja Oświaty.doc0.04 kbDokument Word(*.doc)
892.Komisja Budżetu i Finansów.doc0.05 kbDokument Word(*.doc)
893.Rozstrzygnięcie protestu0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
894.Protokół Nr 1/20100.04 kbDokument Word(*.doc)
895.Statut Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.12 kbDokument Word(*.doc)
896.Uchwały dot. GCK0.06 kbDokument Word(*.doc)
897.Budżet GCK0.05 kbDokument Excel(*.xls)
898.Zał.do wykonania planu finans GCK za 2009 rok0.07 kb()
899.Zał. nr 4 - spr.z wykon. planu fin. GCK za 2009 -1.doc0.08 kbDokument Word(*.doc)
900.Zał.nr 3 do spraw.z wyk.budż. za 2009 rok.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
901.Zał. Nr 2 A do SPRAWOZD. z wyk.budż.za 2009 r..doc0.08 kbDokument Word(*.doc)
902.Zał. NR 2 DO SPRAW. Z WYK.BUDŻ. ZA 2009 ROK.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
903.ZAŁ. NR 1A do SPRAWOZD, z wyk.doch. budż.- NA 31.12. 2009 r-WG.ŹRÓDEŁ.doc0.1 kbDokument Word(*.doc)
904.ZAŁ.Nr 1 do SPRAWOZD. z wyk.doch.budż.za 2009 r..doc0.08 kbDokument Word(*.doc)
905.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
906.Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Kultury0.06 kbDokument Word(*.doc)
907.Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie str.20.03 kb()
908.Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie str.10.03 kb()
909.Załącznik do uchwały o GKRPA.doc0.06 kbDokument Word(*.doc)
910.wzór wniosku na stypendium szkolne (nowy)0.05 kbDokument Word(*.doc)
911.wzór wniosku na zasiłek szkolny (nowy)0.04 kbDokument Word(*.doc)
912.wzór wniosku na stypendium szkolne (nowy)0.05 kbDokument Word(*.doc)
913.wzór wniosku na zasiłek szkolny (nowy)0.04 kbDokument Word(*.doc)
914.specyfikacje_techniczne.zip0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
915.chłopow_konstr_przedmiwestr.pdf0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
916.dokumentacja cz.30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
917.dokumentacja cz.20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
918.dokumentacja cz.10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
919.siwz_kanalizacja.doc0.04 kbDokument Word(*.doc)
920.Budowa oczyszczalni cz.2.pdf0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
921.Budowa oczyszczalni cz.1.pdf0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
922.Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXIII/119/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.0.03 kb()
923.Zapytanie Nr 10.03 kb()
924.Zapytanie_Nr_20.04 kb()
925.Zapytanie_Nr_30.04 kb()
926.Odpowiedź na zapytanie Nr 10.04 kb()
927.Odpowiedź na zapytanie Nr 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
928.Odpowiedź na zapytanie Nr 30.04 kb()
929.Zarządzenie Nr 119/20100.08 kbDokument Word(*.doc)
930.Zarządzenie Nr 124/20100.08 kbDokument Word(*.doc)
931.Uchwała Nr 190/20100.1 kbDokument Word(*.doc)
932.Uchwała Nr 201/20100.1 kbDokument Word(*.doc)
933.Uchwała budżetowa na 2010r. wraz z załącznikami dostępna jest TUTAJ lub w zakładce "Finanse publiczne"0.05 kbArchiwum RAR(*.rar)
934.Informacja o zadłużeniu Gminy na 31.03.2010r..doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
935.STRUKTURA DOCHODOW 2008-2010R.(I KW.).doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
936.STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY KRZECIN.doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
937.Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Krzęcin na lata 2010-20200.06 kbDokument Excel(*.xls)
938.Uchwała Nr CXL/430/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2009r. (str.3)0.03 kb()
939.Uchwała Nr CXL/430/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2009r. (str.2)0.03 kb()
940.Uchwała Nr CXL/430/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2009r. (str.1)0.03 kb()
941.Sprawozdania za 2008 rok0.05 kbArchiwum RAR(*.rar)
942.Sprawozdania za 2009 rok0.05 kbArchiwum RAR(*.rar)
943.zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach_urzad_skarbowy_str_2.jpg0.09 kb()
944.zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach_urzad_skarbowy_str_1.jpg0.09 kb()
945.zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek_ZUS.jpg0.08 kb()
946.RbZ_2008_3.jpg0.04 kb()
947.RbZ_2008_2.jpg0.04 kb()
948.RbZ_2008_1.jpg0.04 kb()
949.RbNDS_2008.jpg0.04 kb()
950.RbN_2008.jpg0.04 kb()
951.RbZ_2009_3.jpg0.04 kb()
952.RbZ_2009_2.jpg0.04 kb()
953.RbZ_2009_1.jpg0.04 kb()
954.RbNDS_2009.jpg0.04 kb()
955.RbN_2009.jpg0.04 kb()
956.Uchwala nr CXL/429/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Krzecin na 2010 rok_str3.jpg0.03 kb()
957.Uchwala nr CXL/429/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Krzecin na 2010 rok_str2.jpg0.03 kb()
958.Uchwala nr CXL/429/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Krzecin na 2010 rok_str_1.jpg0.03 kb()
959.Specyfikacja SST 02.30 Budowa oczyszczalni ścieków w Chłopowie i Żeńsku0.04 kb()
960.Specyfikacja SST 01.20 Budowa ogrodzeń z siatki...0.04 kb()
961.nip_gmina.jpg0.04 kb()
962.regon_gmina.jpg0.04 kb()
963.Zapytanie_Nr_4_str_20.05 kb()
964.Zapytanie_Nr_4_str_10.05 kb()
965.kontakt_KORDES_str_20.05 kb()
966.kontakt_KORDES_str_10.05 kb()
967.Odpowiedź na zapytanie Nr 4 z dnia 27.04.2010r.0.08 kbDokument Word(*.doc)
968.Prognoza długu... z podpisami_strona_80.03 kb()
969.Prognoza długu... z podpisami_strona_70.03 kb()
970.Prognoza długu... z podpisami_strona_60.03 kb()
971.Prognoza długu... z podpisami_strona_50.03 kb()
972.Prognoza długu... z podpisami_strona_40.03 kb()
973.Prognoza długu... z podpisami_strona_30.03 kb()
974.Prognoza długu... z podpisami_strona_20.03 kb()
975.Prognoza długu... z podpisami_strona_10.03 kb()
976.Uchwala w sprawie udzielenia wojtowi absolutorium z wykonania budzetu Gminy Krzecin za rok 20090.12 kb()
977.Uchwala w sprawie udzielenia wojtowi absolutorium z wykonania budzetu Gminy Krzecin za rok 2009.jpg0.12 kb()
978.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST 01.20] 0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
979.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST02.30]0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
980.Uchwala w sprawie zaciagniecia dlugoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujace pokrycia w planowanych dochodach0.14 kb()
981.Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0.14 kb()
982.powolanie_wojta.jpg0.04 kb()
983.powolanie_skarbnik.jpg0.05 kb()
984.SIWZ_kredyt_komercyjny_na_1.500.000_zl0.07 kbDokument Word(*.doc)
985.kontakt_oczyszczalnia.jpg0.05 kb()
986.6.jpg0.03 kb()
987.5.jpg0.03 kb()
988.4.jpg0.03 kb()
989.3.jpg0.03 kb()
990.2.jpg0.03 kb()
991.1.jpg0.03 kb()
992.zapytanie_nr_1.jpg0.04 kb()
993.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1.jpg0.06 kb()
994.zapytanie_nr_2.jpg0.04 kb()
995.odpowiedz_na_zapytanie_nr_2.jpg0.06 kb()
996.zapytanie_nr_3.jpg0.04 kb()
997.odpowiedz_na_zapytanie_nr_3.jpg0.05 kb()
998.zapytanie _nr_4.jpg0.04 kb()
999.odpowiedz_na_zapytanie_nr_4.jpg0.06 kb()
1000.zapytanie_nr_5.jpg0.04 kb()
1001.odpowiedz_na_zapytanie_nr_5.jpg0.06 kb()
1002.sprawozdanie_RbZ_kwartalne_2010_str_2.jpg0.07 kb()
1003.sprawozdanie_RbZ_kwartalne_2010_str_1.jpg0.07 kb()
1004.sprawozdanie_RbNDS_kwartalne_2010.jpg0.06 kb()
1005.sprawozdanie_Rb28S_kawrtalne_2010_str_2.jpg0.07 kb()
1006.sprawozdanie_Rb28S_kawrtalne_2010_str_1.jpg0.07 kb()
1007.wybor_oferty_str_2.jpg0.05 kb()
1008.wybor_oferty_str_1.jpg0.05 kb()
1009.uchwala_RIO_str_2.jpg0.04 kb()
1010.uchwala_RIO_str_1.jpg0.04 kb()
1011.uchwala_RIO_str_2.jpg0.04 kb()
1012.uchwala_RIO_str_1.jpg0.04 kb()
1013.wybór_oferty_strona_2.jpg0.04 kb()
1014.wybór_oferty_strona_1.jpg0.04 kb()
1015.Wójt Gminy Krzęcin - Krzysztof Żuchowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1016.Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin - Mariusz Bodnar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1017.Załącznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
1018.Załącznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
1019.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
1020.Artur Konopelski - wiceprzewodniczący0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1021.Ryszard Pierzchała - wiceprzewodniczący0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1022.Andrzej Nowak - radny0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1023.Anna Jóźwiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1024.Anna Korpowska - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1025.Arkadiusz Bakiewicz - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1026.Irena Banasiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1027.Ireneusz Kostka - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1028.Janusz Józefczyk - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1029.Józef Chlebowski - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1030.Kazimiera Prokopiak - radna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1031.Mieczysław Ciesiołkiewicz - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1032.Ryszard Kaczmarski - radny 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1033.Henryk Owczarek - radny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1034.Bogdan Wojciech Brzustowicz - Sekretarz, zastępca wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1035.Danuta Tuńska - Skarbnik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1036.Piotr Drobotko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1037.Janusz Suchorski - Kierownik ZGKiOŚ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1038.Paweł Szuber - Dyrektor ZS w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1039.Małgorzata Góźdź - Dyrektor SP Granowo0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1040.Honorata Kłosek - Dyrektor SP Chłopowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1041.Jolanta Przywarta - kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1042.Zalacznik Nr 2 do zarzadzenia o Poakcesyjnym Programie - Oferta techniczna_wzor0.11 kbDokument Word(*.doc)
1043.Zalacznik Nr 3 do zarzadzenia w sprawie Poakcesyjnego Programu - Umowa_wzor0.1 kbDokument Word(*.doc)
1044.Zalacznik Nr 4 do zarzadzenia w sprawie Poakcesyjnego Programu_Sprawozdanie_wzor0.11 kbDokument Word(*.doc)
1045.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1046.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM KLASY II GIMNAZJUM0.05 kbDokument Word(*.doc)
1047.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1048.SIWZ boiska w Przybysławiu0.05 kbDokument Word(*.doc)
1049.Przybysław cz. 10.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1050.Przybysław cz. 20.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1051.Pytanie nr 10.04 kb()
1052.Odpowiedź na pytanie 10.04 kb()
1053.Przedmiar Robót0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1054.Zarządzenie nr 132/20100.05 kb()
1055.Zarządzenie nr 133/20100.05 kb()
1056.Pytanie nr 20.04 kb()
1057.Odpowiedź na pytanie nr 20.04 kb()
1058.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1059.Zarządzenie nr 140/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1060.Zarządzenie nr 141/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1061.Zalaczniki Nr 10.07 kbDokument Excel(*.xls)
1062.Zalaczniki Nr 20.07 kbDokument Excel(*.xls)
1063.Załacznik nr 10.08 kbDokument Word(*.doc)
1064.Załącznik nr 20.08 kbDokument Word(*.doc)
1065.Załącznik Nr 40.04 kbDokument Word(*.doc)
1066.Załącznik Nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
1067.Załącznik Nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
1068.Załącznik Nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1069.umowa0.04 kb()
1070.FORMULARZ OFERTOWY0.05 kb()
1071.OŚWIADCZENIE OFERENTA0.05 kb()
1072.SPECYFIKACJA0.04 kb()
1073.Załącznik Nr 50.04 kb()
1074.Załącznik Nr 60.04 kb()
1075.Załącznik Nr 70.04 kb()
1076.Załącznik Nr 80.04 kb()
1077.Termomodernizacja Budowlana0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1078.Termomodernizacja -instalacja CO0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1079.Termomodernizacja - instalacja gazowa0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1080.Termomodernizacja - instalacja elektryczna0.07 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1081.Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót0.08 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1082.ELEKTRYCZNY_KOTŁOWNIA_ŻEŃSK-nakładczy0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1083.Klub Kultury w Żeńsku-termomodernizacja,nakladczy0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1084.ŻEŃSK_KLUB_KULTURY_GAZ_KOTŁ-nakladczy0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1085.ŻEŃSK_KLUB_KULTURY_INST_CO-nakladczy0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1086.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1087.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.07 kb()
1088.SWIZ0.03 kb()
1089.UMOWA0.04 kb()
1090.FORMULARZ OFERTOWY0.05 kb()
1091.OSWIADCZENIE OFERENTA0.05 kb()
1092.Załącznik nr 10.04 kb()
1093.Załącznik nr20.04 kb()
1094.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1095.Protokół Nr 2/20100.05 kbDokument Word(*.doc)
1096.Protokół Nr 3/20100.05 kbDokument Word(*.doc)
1097.Protokół Nr 4/20100.05 kbDokument Word(*.doc)
1098.Protokół Nr 5/20100.05 kbDokument Word(*.doc)
1099.Wójt Gminy Krzęcin0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1100.Przewodniczący Rady Gminy0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1101.Zastępca Wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1102.Deklaracja na leśny0.05 kbDokument Word(*.doc)
1103.Deklaracja na rolny0.05 kbDokument Word(*.doc)
1104.Deklaracja na nieruchomość0.05 kbDokument Word(*.doc)
1105.Informacja na lesny0.05 kbDokument Word(*.doc)
1106.Informacja na rolny0.05 kbDokument Word(*.doc)
1107.Informacja na nieruchomość 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1108.Kazimiera Prokopiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1109.Pierzchała Ryszard0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1110.Owczarek Henryk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1111.Nowak Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1112.Kostka Ireneusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1113.Korpowska Anna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1114.Konopelski Artur0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1115.Kaczmarski Ryszard0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1116.Józefczyk Janusz 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1117.Chlebowski Józef0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1118.Banasiak Irena0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1119.Bakiewicz Arkadiusz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1120.Inne 2006 - 20100.04 kbDokument Excel(*.xls)
1121.Gmina Krzęcin, Wybory do Sejmiku Województwa - obwód nr 20.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1122.Gmina Krzęcin, Wybory do Sejmiku Województwa - obwód nr 10.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1123.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Powiatu - Obwód nr 20.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1124.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Powiatu - Obwód nr 10.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1125.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - zbiorczy0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1126.Gmina Krzęcin, Wybory na Wójta Gminy Krzęcin - Obwód nr 20.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1127.Gmina Krzęcin, Wybory na Wójta Gminy Krzęcin - Obwód nr 10.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1128.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - Obwód nr 2, Okręg nr 6 (Objezierze, Słonice)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1129.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - Obwód nr 2, Okręg nr 5 (Granowo, Przybysław, Potoczna, Sobieradz)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1130.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - Obwód nr 2, Okręg nr 4 (Chłopowo, Kolonia IV, Kolonia V, Ligwiąca, Pluskocin, Sowiniec)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1131.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - Obwód nr 1, Okręg nr 3 (Żeńsko, Wężnik)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1132.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - Obwód nr 1, Okręg nr 2 (Kaszewo, Rakowo)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1133.Gmina Krzęcin, Wybory do Rady Gminy Krzęcin - Obwód nr 1, Okręg nr 1 (Boguszyce, Grzywacz, Krzęcin, Nowy Klukom, Mielęcin, Prokolno, Sierosławiec, Smużyk, Sobolewo, Wyszyna)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1134. Gmina Krzęcin, Wybory na Wójta Gminy Krzęcin - zbiorczy0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1135.ZARZĄDZENIE NR 142/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1136.ZARZĄDZENIE NR 143/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1137.ZARZĄDZENIE NR 144/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1138.ZARZĄDZENIE NR 145/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1139.ZARZĄDZENIE NR 146/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1140.Regulamin0.04 kbDokument Word(*.doc)
1141.regulamin - wiceprzewodniczący0.06 kbDokument Word(*.doc)
1142.Dokument 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1143.Uchwała nr CXLII/448/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1144.Uchwała nr CXLII/449/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1145.Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Krzęcin0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1146.Załącznik nr 1 - jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1147.Protokół Nr 6/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1148.Protokół Nr 7/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1149.Protokół Nr 1/VI/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1150.Protokół Nr 2/VI/20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1151.Uchwała Nr CLI/544/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2010r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1152.Znak.BF.1-3014-140-20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1153.Mariusz Bodnar - Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1154.Krzysztof Żuchowski - Wójt Gminy Krzęcin0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1155.Przywarty Ryszard0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1156.Prokopiak Kazimiera0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1157.Pierzchała Ryszard0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1158.Owczarek Henryk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1159.Nowak Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1160.Kowalczyk Janina0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1161.Konopelski Artur0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1162.Józefczyk Janusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1163.Gruszczyńska Wiesława0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1164.Gibert Bożena0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1165.Ciesiołkiewicz Mieczysław0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1166.Cichowski Henryk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1167.Bodnar Tomasz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1168.Bodnar Stefan0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1169.Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1170.Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiace0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1171.Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1172.Zgłoszenie pobytu stałego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1173.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1174.Wniosek o nadanie numeru PESEL0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1175.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1176.Wniosek o wydanie zaświadczenia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1177.Zezwolenie na wycinkę drzew0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1178.Wniosek o przyznanie zasiłku pienieżnego z funduszu zdrowotnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1179.Wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie0.04 kbDokument Word(*.doc)
1180.Załącznik nr 80.06 kbDokument Excel(*.xls)
1181.Załącznik nr 70.06 kbDokument Excel(*.xls)
1182.Załącznik nr 60.06 kbDokument Excel(*.xls)
1183.Załacznik nr 50.08 kbDokument Excel(*.xls)
1184.Załacznik nr 40.07 kbDokument Excel(*.xls)
1185.Załącznik nr 30.06 kbDokument Excel(*.xls)
1186.Załącznik nr 20.07 kbDokument Excel(*.xls)
1187.Załącznik nr 10.06 kbDokument Excel(*.xls)
1188.Informacja ogolna do budżetu gminy na rok 2011r.0.08 kbDokument Word(*.doc)
1189.Projekt Uchwały Budżetowej 2011 r.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1190.Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej0.05 kbDokument Word(*.doc)
1191.Załącznik nr 2 - objaśnienie0.08 kbDokument Word(*.doc)
1192.Załącznik nr 2 - druk0.08 kbDokument Word(*.doc)
1193.Załącznik nr 1.20.05 kbDokument Excel(*.xls)
1194.Załącznik nr 1.10.05 kbDokument Excel(*.xls)
1195.ZARZĄDZENIE NR 147/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1196.Zarządzenie nr 148/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1197.ZARZĄDZENIE NR 153/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1198.Załącznik nr 10.08 kbDokument Excel(*.xls)
1199.Załącznik nr 20.08 kbDokument Excel(*.xls)
1200.Załącznik nr 30.08 kbDokument Excel(*.xls)
1201.Załącznik nr 40.08 kbDokument Excel(*.xls)
1202.Załącznik nr 50.08 kbDokument Excel(*.xls)
1203.Załącznik nr 60.08 kbDokument Excel(*.xls)
1204.Załącznik nr 70.08 kbDokument Excel(*.xls)
1205.Załącznik nr 80.08 kbDokument Excel(*.xls)
1206.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1207.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1208.Protokół Nr 3/VI/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1209.Ogłoszenie o konkursie na dotacje dla klubów sportowych w 2011 roku0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1210.Załacznik Nr 1 do rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (PDF)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1211.Regulamin małych zakupów0.04 kbDokument Word(*.doc)
1212.Zarządznie nr 159/2011 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1213.Zarządzenie nr 160/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1214.Zarządzenie nr 161/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1215.Zarządzenie nr 162/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1216.Załacznik Nr 1 do rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (DOC)0.05 kbDokument Word(*.doc)
1217.Wykaz współrzędnych0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1218.siwz wodociag sobieradz0.05 kbDokument Word(*.doc)
1219.Profil 40.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1220.Profil 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1221.Profil 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1222.Profil 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1223.Plan 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1224.Plan 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1225.Plan 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1226.Opis techniczny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1227.Mapa poglądowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1228.Informacja bioz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1229.Przedmiar 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1230.Przedmiar 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1231.Protokół Nr 4/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1232.UCHWAŁA NR IV/15/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2011-20200.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1233.UCHWAŁA NR IV/15/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2011-20200.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1234.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1235.Załącznik nr 30.06 kbDokument Word(*.doc)
1236.Załącznik Nr 20.06 kbDokument Word(*.doc)
1237.Załącznik Nr 10.06 kbDokument Word(*.doc)
1238.Załącznik Nr 30.09 kbDokument Word(*.doc)
1239.Załącznik Nr 20.09 kbDokument Word(*.doc)
1240.Załącznik Nr 10.09 kbDokument Word(*.doc)
1241.Załącznik nr 5 V2020110.05 kbDokument Word(*.doc)
1242.Załącznik nr 4 V2020110.05 kbDokument Word(*.doc)
1243.Załącznik nr 3 V2020110.05 kbDokument Word(*.doc)
1244.Załącznik nr 2 V2020110.05 kbDokument Word(*.doc)
1245.Załącznik nr 1 V2020110.05 kbDokument Word(*.doc)
1246.Protokół Nr 5/VI/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1247.Załącznik nr 20.1 kbDokument Word(*.doc)
1248.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
1249.Pytanie 0.04 kb()
1250.Odpowiedź 0.03 kb()
1251.Pytanie 20.04 kb()
1252.Pytanie 30.04 kb()
1253.Odpowiedź 20.04 kb()
1254.Odpowiedź 30.03 kb()
1255.Uchwała Nr XLII/148/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzęcin 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1256.Uchwała Nr XLII/148/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu ter0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1257.Zarządzenie nr 163/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1258.Zarządzenie nr 164/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1259.Ogłoszenie0.04 kb()
1260.Dokumentacja Projektowa Kaszewo0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1261.STWiOR Kaszewo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1262.Przedmiar robot Boisko Kaszewo0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1263.Pytanie 10.04 kb()
1264.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1265.Odpowiedź 10.03 kb()
1266.Pytanie 20.04 kb()
1267.Pytanie 30.04 kb()
1268.Pytanie 40.04 kb()
1269.Pytanie 50.04 kb()
1270.Opis techniczny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1271.Projekt budowlany0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1272.Projekt Drenażu0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1273.Odpowiedź 20.03 kb()
1274.Odpowiedź 30.04 kb()
1275.Odpowiedź 40.04 kb()
1276.Kosztorys w NORMIE0.05 kb()
1277.Elementy Malej Architektury Wiata0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1278.Pytanie 60.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1279.Odpowiedź 60.03 kb()
1280.Pytanie 70.03 kb()
1281.Odpowiedź 70.03 kb()
1282.ZP-120.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1283.Ogłoszenie o wyniku postępowania 0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1284.Zarządzenie nr 168/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1285.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1286.ZAŁ. NR 5 DO SPRAWOZD. ZA 2010 R.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1287.Zał. NR 4 do SPRAWOZD.ZA 2010 R.-PROGRAMY Z UE0.07 kbDokument Excel(*.xls)
1288.ZAŁ. NR 3 DO SPRAWOZDANIA ZA 2010R.-przychody i roz chody0.09 kbDokument Excel(*.xls)
1289.ZAŁ. nr 2A- wydatk majątkowe- DO UCHWAŁY BUDŻ.NA 2010 ROK0.08 kbDokument Excel(*.xls)
1290.ZAŁ. NR 2 DO SPR. Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2010 R.0.08 kbDokument Excel(*.xls)
1291.Zał.nr 1B do sprawozdania z wyk.za 2010 rok -doch.wg źródeł- WYKRES0.09 kbDokument Excel(*.xls)
1292.Zał. nr 1A do sprawozdania ZA 2010 R.-DOCHODY ZLEC.I WŁASNE0.09 kbDokument Excel(*.xls)
1293.Zał. nr 1 do sprawozdania ZA 2010 R.-DOCHODY maj. i bieżących0.09 kbDokument Excel(*.xls)
1294.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK0.07 kbDokument Word(*.doc)
1295.UCHWAŁA NR LXII/218/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1296.Bożena Gibert0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1297.Janina Kowalczyk0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1298.Kazimiera Prokopiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1299.Wiesława Gruszczyńska0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1300.Andrzej Nowak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1301.Artur Konopelski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1302.Henryk Cichowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1303.Henryk Owczarek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1304.Janusz Józefczyk0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1305.Mieczysław Ciesiołkiewicz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1306.Ryszard Pierzchała0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1307.Ryszard Przywarty0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1308.Stefan Bodnar0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1309.Tomasz Bodnar0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1310.Piotr Drobotko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1311.Paweł Szuber0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1312.Małgorzata Góźdź0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1313.Jolanta Przywarta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1314.Janusz Suchorski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1315.Honorata Kłosek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1316.Danuta Tuńska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1317.Bogdan Wojciech Brzustowicz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1318.Termomodernizacja - Kosztorys nakładczy0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1319.Inst. gazu do kotła i kuchenek gazowych - BIOZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1320.Inst. gazu do kotła i kuchenek gazowych - Opis Tech.0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1321.Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót - budowlane 0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1322.Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1323.Elewacje0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1324.Parter0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1325.Piętro0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1326.Przekroje pionowe0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1327.Kotłownia gazowa - montaż elektryczny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1328.Kotłownia gazowa - opis techniczny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1329.Kotłownia gazowa - schemat0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1330.Elektryczny nakład - kotłownia0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1331.Instalacja Gazowa Kotłownia - nakladczy0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1332.Pytanie 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1333.Odpowiedź 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1334.Mariusz Bodnar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1335.Krzysztof Żuchowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1336.Schemat Gazowy0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1337.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1338.Krajowy Rejestr Karny0.05 kbDokument Word(*.doc)
1339.Lista osób popierajacych kandydata0.06 kbDokument Word(*.doc)
1340.Karta zgłoszenia kandydata0.06 kbDokument Word(*.doc)
1341.Wszystkie Kosztorysy - Wersja .DOC0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1342.Ogłoszenie O Wyniku Postępowania0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1343.UCHWAŁA NR CL/306/2011 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gmina Krzęcin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1344.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/32/20110.05 kbDokument Word(*.doc)
1345.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/32/20110.05 kbDokument Word(*.doc)
1346.Wyrys0.04 kb()
1347.Załącznik nr 20.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1348.Załącznik nr 1 D0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1349.Załącznik nr 1 C0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1350.Załącznik nr 1 B0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1351.Załącznik nr 1 A0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1352.Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1353.Protokół Nr 6/VI/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1354.Załącznik nr 30.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1355.Załącznik nr 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1356.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1357.Uchwała nr CLXXIX3880.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1358.Wniosek 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1359.Wniosek 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1360.Zarządzenie nr 174/20110.05 kbDokument Word(*.doc)
1361.Plan Kontroli0.05 kbDokument Word(*.doc)
1362.Regulamin0.04 kbDokument Word(*.doc)
1363.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
1364.Załącznik Nr1/20.05 kbDokument Word(*.doc)
1365.Załącznik nr 2 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1366.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
1367.Załącznik nr 40.05 kbDokument Word(*.doc)
1368.Załącznik nr 4/30.05 kbDokument Word(*.doc)
1369.Załącznik nr 4/20.05 kbDokument Word(*.doc)
1370.Załącznik nr 4/10.05 kbDokument Word(*.doc)
1371.Zarządzenie nr 175/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1372.Kodeks Etyki0.04 kbDokument Word(*.doc)
1373.Polityka Zarządzania Ryzykiem0.06 kbDokument Word(*.doc)
1374.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
1375.Rb-NDS0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1376.Załącznik nr 1 SIWZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1377.SIWZ0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1378.Rb-Z0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1379.Rb-N0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1380.Protokół nr 7/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1381.Protokół nr 8/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1382.Protokół nr 9/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1383.Ogłoszenie o Wyniku Postępowania0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1384.Zarządzenie wewnętrzne 100/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1385.Zarządzenie wewnętrzne nr 99/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1386.Zarządzenie wewnętrzne 98/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1387.Zarządzenie wewnętrzne 97/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1388.Zarządzenie nr 179/2011 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1389.Wniosek na zasiłek szkolny0.06 kbDokument Word(*.doc)
1390.Wniosek na stypendium szkolne0.06 kbDokument Word(*.doc)
1391.Załącznik nr 50.06 kbDokument Excel(*.xls)
1392.Załącznik nr 40.07 kbDokument Excel(*.xls)
1393.Załącznik nr 30.08 kbDokument Excel(*.xls)
1394.Załącznik nr 2b0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1395.Załącznik nr 2a0.08 kbDokument Excel(*.xls)
1396.Załącznik nr 20.06 kbDokument Excel(*.xls)
1397.Załącznik nr 1 b0.08 kbDokument Excel(*.xls)
1398.Załącznik nr 1a0.07 kbDokument Excel(*.xls)
1399.Załącznik nr 10.07 kbDokument Excel(*.xls)
1400.Uchwała nr CCXI/473/20110.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1401.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU0.08 kbDokument Word(*.doc)
1402.Zarządzenie wewnetrzne 101/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1403.Protokół nr 10/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1404.Zarządzenie wewnętrzne nr 60b/20100.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1405.Zarządzenie Wewnętrzne 60b/20100.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1406.Zarządzenie wewnętrzne 60b/20100.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1407.Załącznik nr 6b0.04 kbDokument Word(*.doc)
1408.Załącznik nr 6a0.04 kbDokument Word(*.doc)
1409.Załącznik nr 50.04 kbDokument Word(*.doc)
1410.Załącznik nr 40.04 kbDokument Word(*.doc)
1411.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
1412.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1413.Wzór umowy0.04 kbDokument Word(*.doc)
1414.Specyfikacja Zamówienia 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1415.Zarządzenie numer 177/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1416.Zarządzenie numer 178/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1417.Zarządzenie numer 179/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1418.Zarządzenie numer 180/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1419.Zarządzenie numer 181/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1420.Załącznik numer 80.05 kbDokument Excel(*.xls)
1421.Załącznik numer 70.05 kbDokument Excel(*.xls)
1422.Załącznik numer 60.05 kbDokument Excel(*.xls)
1423.Załącznik numer 50.05 kbDokument Excel(*.xls)
1424.Załącznik numer 40.05 kbDokument Excel(*.xls)
1425.Załącznik numer 30.05 kbDokument Excel(*.xls)
1426.Załącznik numer 20.05 kbDokument Excel(*.xls)
1427.Załącznik numer 10.05 kbDokument Excel(*.xls)
1428.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA ROK 20120.06 kbDokument Word(*.doc)
1429.Informacja Ogólna do budżetu Gminy Krzęcin na 2012 rok0.06 kbDokument Word(*.doc)
1430.Załącznik nr 30.05 kbDokument Excel(*.xls)
1431.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
1432.Załącznik nr 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1433.PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZĘCIN NA LATA 2012-20200.07 kbDokument Word(*.doc)
1434.Strona Tytułowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1435.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1436.Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1437.Załącznik nr 10.09 kbDokument Word(*.doc)
1438.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
1439.Załącznik nr 20.09 kbDokument Word(*.doc)
1440.Załącznik nr 30.09 kbDokument Word(*.doc)
1441.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
1442.Uchwala X/68/2011r0.05 kbDokument Word(*.doc)
1443.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1444.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1445.ogłoszenie o naborze na stanowisko(1).pdf0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1446.regulamin naboru pracowników.pdf0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1447.zalacznik_nr_3_kwestionariusz_osobowy[1].doc0.07 kbDokument Word(*.doc)
1448.Wykaz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1449.Protokół nr 11/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1450.Załącznik nr 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1451.Załącznik nr 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1452.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1453.Specyfikacja 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1454. UCHWAŁA NR CCLIX/625/2011 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1455.UCHWAŁA NR CCLIX/626/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1456.Pytanie nr 1 0.04 kb()
1457.Odpowiedź nr 10.03 kb()
1458.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1459.Załącznik nr 80.05 kbDokument Excel(*.xls)
1460.Załącznik nr 70.05 kbDokument Excel(*.xls)
1461.Załącznik nr 60.05 kbDokument Excel(*.xls)
1462.Załącznik nr 50.05 kbDokument Excel(*.xls)
1463.Załącznik nr 40.05 kbDokument Excel(*.xls)
1464.Załącznik nr 30.05 kbDokument Excel(*.xls)
1465.Załącznik nr 20.05 kbDokument Excel(*.xls)
1466.Załącznik nr 10.05 kbDokument Excel(*.xls)
1467.UCHWAŁA BUDŻETOWA0.07 kbDokument Word(*.doc)
1468.WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO0.12 kbDokument Word(*.doc)
1469.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1470.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
1471.zbiorówka przedsięwzięcia zał.nr3 2011 r0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1472.Załącznik nr 3.20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1473.Załącznik nr 3.10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1474.Załącznik nr 20.12 kbDokument Word(*.doc)
1475.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1476.Zarządzenie 1020.04 kb()
1477.ZARZĄDZENIE NR 183/2011 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1478.ZARZĄDZENIE NR 184/2011 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1479.ZARZĄDZENIE NR 185/2011 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1480.ZARZĄDZENIE NR 182/20110.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1481.Zbiorówka 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1482.Załącznik nr 20.07 kbDokument Word(*.doc)
1483.Wykaz przedsięwzięć cz.20.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1484.Wykaz przedsięwzięć cz.10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1485.Wieloletnia Prognoza Finansowa 0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1486.Uchwała 72/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1487.UCHWAŁA NR XI/69/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1488.UCHWAŁA NR XI/59/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0.04 kbDokument Word(*.doc)
1489.Informacje Ogólne0.05 kbDokument Word(*.doc)
1490.Specyfikacja 0.05 kb()
1491.UCHWAŁA NR IX/40/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowość planowaniej kwoty długu Gminy Krzęcin na 2012 r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1492.PRZEDMIAR0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1493.BRANZA SANITARNA0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1494.BRANZA DROGOWA0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1495.ARCHITEKTURA cz. 2-20.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1496.ARCHITEKTURA cz. 1-20.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1497.SIWZ - PALIWO cd.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1498.SIWZ - PALIWO - strona tytułowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1499.Przedmiary - Chłopowo0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1500.Strona tytułowa - Chłopowo0.05 kb()
1501.Strona tytułowa projektu - Chłopowo0.06 kb()
1502.Spis rysunków - Chłopowo0.04 kb()
1503.Oświadczenie - Chłopowo0.06 kb()
1504.Opis techniczny - Chłopowo0.05 kb()
1505.balustrada - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1506.Schody zachodnie - Chłopowo0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1507.Schody - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1508.Przekrój przez nawierzchnie boiska 0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1509.Piłkochwyt - Chłopowo0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1510.Piłkochwyt 2 - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1511.Boisko - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1512.Kolorystyka - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1513.Zagospodarowanie terenu - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1514.Pytanie 1 cd.0.04 kb()
1515.Pytanie 10.04 kb()
1516.Odpowiedź 10.04 kb()
1517.Pytanie 20.04 kb()
1518.Odpowiedź 20.04 kb()
1519.Zarządzenie nr 1910.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1520.Zarządzenie nr 1900.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1521.strona tyt CHŁOPOWO.odt0.05 kb()
1522.chlopowo sanitarne.zip0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1523.Pytanie 10.05 kb()
1524.odpowiedź 1 - Chłopowo0.05 kb()
1525.Pytanie 2 - Chłopowo0.04 kb()
1526.Ogłoszenie o konkursie na dotacje dla klubów sportowych w 2012 roku0.09 kbDokument Word(*.doc)
1527.Załącznik 10.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1528.Zarządzenie nr 188/20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1529.Zarządzenie nr 186/2012 0.07 kbDokument Word(*.doc)
1530.Załącznik nr 4-3-2 do zarządzenia 187/20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1531.Załącznik nr 4-3-1 do zarządzenia 187/20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1532.Załącznik nr 4-2 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1533.Załącznik nr 4-1 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1534.Załącznik nr 4 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1535.Załącznik nr 3 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1536.Załącznik nr 2-2 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1537.Załącznik nr 2-1 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1538.Załącznik nr 1-2 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1539.Załącznik nr 1-1 do zarządzenia 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1540.Zarządzenie nr 187/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1541.Odpowiedź 2 - Chłopowo0.05 kb()
1542.Pytanie 3 - Chłopowo0.05 kb()
1543.Pytanie 4 - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1544.Pytanie 3 - Rakowo0.05 kb()
1545.Pytanie 4 - Rakowo0.05 kb()
1546.Pytanie 5 - Rakowo0.05 kb()
1547.Odpowiedź 4 - Chłopowo0.05 kb()
1548.Odpowiedź 3 - Chłopowo0.05 kb()
1549.Odpowiedź 3 - Rakowo0.04 kb()
1550.Odpowiedź 4 - Rakowo0.04 kb()
1551.Odpowiedź 5 - Rakowo0.04 kb()
1552.Pytanie 6 - Rakowo0.04 kb()
1553.SIWZ - Rakowo0.04 kbDokument Word(*.doc)
1554.Pytanie 5 - Chłopowo0.04 kb()
1555.Odpowiedź 6 - Rakowo0.04 kb()
1556.Odpowiedź 5 - Chłopowo0.04 kb()
1557.Pytanie 6 - Chłopowo0.04 kb()
1558.Pytanie 7 - Rakowo0.04 kb()
1559.Odpowiedź 6 - Chłopowo0.04 kb()
1560.Odpowiedź 7 - Rakowo0.04 kb()
1561.Pytanie 8 - Rakowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1562.Odpowiedź 8 - Rakowo0.04 kb()
1563.Pytanie 9 - Rakowo0.04 kb()
1564.Odpowiedź 9 - Rakowo0.04 kb()
1565.SIWZ - Chłopowo0.06 kbDokument Word(*.doc)
1566.Pytanie 7 - Chłopowo0.04 kb()
1567.Odpowiedź 7 - Chłopowo0.04 kb()
1568.Pytanie 8 - Chłopowo0.04 kb()
1569.Pytanie 10 - Rakowo0.04 kb()
1570.Protokół nr 12/VI/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1571.Protokół nr 13/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1572.Wniosek o wpis do Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1573.Odpowiedź 8 - Chłopowo0.04 kb()
1574.Odpowiedź 10 - Rakowo0.04 kb()
1575.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1576.Ogłoszenie o udzielenie zamówienia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1577.Zbiorcze zestawienie ofert0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1578.ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU0.06 kb()
1579.Oświadczenie Zamawiającego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1580.zal.1.189.20120.06 kbDokument Word(*.doc)
1581.zal.2.189.20120.06 kbDokument Word(*.doc)
1582.Załącznik nr 1 zarz. 189/20120.06 kbDokument Word(*.doc)
1583.Załącznik nr 2 zarz. 189/20120.06 kbDokument Word(*.doc)
1584.Zbiorcze zestawienie ofert - Chłopowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1585.Załącznik nr 1 84/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1586.Uchwała 83/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1587.Załącznik nr 1 0.06 kbDokument Word(*.doc)
1588.Załącznik nr 1 0.09 kbDokument Word(*.doc)
1589.Załącznik nr 10.1 kbDokument Word(*.doc)
1590.Załącznik Nr 1 - Wzór wniosku (nowy)0.09 kbDokument Word(*.doc)
1591.Wniosek o przyznanie zasiłku pienieżnego z funduszu zdrowotnego (nowy - 23.02.2012 r.)0.09 kbDokument Word(*.doc)
1592.Oświadczenie zamawiającego0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1593.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1594.Wniosek o wpis do rejestru0.05 kbDokument Word(*.doc)
1595.Załącznik nr 1 zarz.193.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1596.Załącznik nr 1 zarz.193.20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1597.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1598.Zarządzenie nr 198/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1599.Zarządzenie nr 197/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1600.NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY KRZĘCIN0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1601.Kwestionariusz Osobowy 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1602.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1603.Rb-Z2011 - sprawozdanie roczne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1604.RbNDS2011 - sprawozdanie roczne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1605.RbN 2011 - sprawozdanie roczne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1606.Rb-27S2011 - sprawozdanie roczne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1607.Rb28S2011 - sprawozdanie roczne0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1608.Plan pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1609.Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1610.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1611.Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na rok 20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1612.Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1613.Plan pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1614.Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1615.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1616.Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1617.Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1618.OBWIESZCZENIE0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1619.Załącznik nr 20.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1620.Załącznik nr 10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1621.Komunikat - Ogłoszenie wyników 0.06 kbDokument Word(*.doc)
1622.Komunikat 2 - O wyniku naboru0.05 kbDokument Word(*.doc)
1623.Protokół nr 15/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1624.Uchwała w sprawie wyboru ławników0.06 kbDokument Word(*.doc)
1625.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1626.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane0.04 kbDokument HTML(*.htm)
1627.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1628.Zarządzenie nr 200.20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1629.UCHWAŁA NR XXXVI/126/20120.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1630.zal.nr5.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1631.zal.nr4.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1632.zal.nr3.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1633.zal.nr2b.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1634.zal.nr2a.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1635.zal.nr2.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1636.zal.nr1b.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1637.zal.nr1a.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1638.zal.nr1.spr.roczne.20110.05 kbDokument Excel(*.xls)
1639.Sprawozdanie roczne 20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1640.UCHWAŁA NR XXXVI/126/20120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1641.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 107/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1642.Zarz.wew.108/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1643.Uchwała 92-20120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1644.Uchwała nr 88/20120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1645.Załączniki0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1646.UCHWAŁA NR LI/170/2012 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1647.Protokół nr 16/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1648.Zarządzenie nr 202/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1649.Zarządzenie 203/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1650.Zarządzenie nr 201/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1651.Paweł Szuber - Dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1652.Piotr Drobotko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1653.Małgorzata Góźdź - Dytektor Szkoły Podstawowej w Granowie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1654.Krzysztof Żuchowski - Wójt Gminy Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1655.Janusz Suchorski - Kierownik Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1656.Jolanta Przywarta - Biblioteka Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1657.Honorata Kłosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chłopowie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1658.Danuta Tuńska - Skarbnik Gminy Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1659.Bogdan Wojciech Brzustowicz - Sekretarz Gminy Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1660.Alicja Kamińska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1661.Przywarty Ryszard Stanisław0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1662.Prokopiak Kazimiera0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1663.Pierzchała Ryszard0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1664.Owczarek Henryk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1665.Nowak Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1666.Mariusz Bodnar - przewodniczący0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1667.Kowalczyk Janina0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1668.Konopelski Artur Olgierd0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1669.Józefczyk Janusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1670.Gruszczyńska Wiesława0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1671.Gibert Bożena Barbara 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1672.Ciesiołkiewicz Mieczysław0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1673.Cichowski Henryk Józef0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1674.Bodnar Tomasz Andrzej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1675.Bodnar Stefan0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1676.Załącznik nr 3 uch.100.20120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1677.Załącznik nr 2 uch.100.20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1678.Załącznik nr 1 uch.100.20120.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1679.UCHWAŁA NR LXXVIII/281/2012 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1680.WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (2012 rok)0.05 kbDokument Word(*.doc)
1681. UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1682.OSWIADCZENIE O OTRZYMANEJ(NIEOTRZYMANEJ) POMOCY DE MINIMIS0.07 kbDokument Word(*.doc)
1683.Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełniania0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1684.zgłoszenie młodocianych pracowników0.05 kbDokument Word(*.doc)
1685.zgłoszenie młodocianych pracowników0.05 kbDokument Word(*.doc)
1686.Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełniania 0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1687.OSWIADCZENIE O OTRZYMANEJ(NIEOTRZYMANEJ) POMOCY DE MINIMIS0.07 kbDokument Word(*.doc)
1688.Protokół z przeprowadzonego przetargu0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1689.komunikat o dofinansowaniu wyprawki szkolnej 20120.08 kbDokument Word(*.doc)
1690.Wniosek 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1691.komunikat o dofinansowaniu wyprawki szkolnej 20120.08 kbDokument Word(*.doc)
1692.Wniosek 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1693.Zarzadzenie 208/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1694.Zarzadzenie 209/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1695.Regulamin Organizacyjny Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.06 kbDokument Word(*.doc)
1696.Zarządzenie wewnętrzne nr 112/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1697.Protokół z dn. 9.08.2012 r.0.07 kb()
1698.ogłoszenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1699.Zarządzenie nr 210/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1700.Zarządzenie 211/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1701.Zarządzenie wew. 115/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1702.Zarz. 114/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1703.zawartosc opracowania0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1704.str.tytulowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1705.str.konstrukcja0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1706.str.architektura0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1707.RYS7.pilkochwyt0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1708.RYS6.ogrodzenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1709.RYS5.balustrada0.04 kb()
1710.RYS4.przekroj.tryb.B-B0.05 kb()
1711.RYS3.przekroj.tryb.A-A0.05 kb()
1712.RYS2.rzut.trybun0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1713.RYS1k.pilkochwyt0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1714.RYS1.zagosp0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1715.RYS.2k.maszt.flagowy0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1716.opis.techniczny.konstr0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1717.opis.techniczny.arch0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1718.mapa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1719.bioz.arch0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1720.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1721.Protokół nr 14/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1722.OTW-03B_2011Wentylacja0.05 kbDokument Word(*.doc)
1723.OTK-03B_2011-Wod-kan0.05 kbDokument Word(*.doc)
1724.OTE-03B_2011-Elektryka0.05 kbDokument Word(*.doc)
1725.OT-03B_2011-Budowlany0.05 kbDokument Word(*.doc)
1726.mapa DWG0.03 kb()
1727.887-OM-K-050.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1728.887-OM-K-030.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1729.887-OM-K-010.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1730.zal.5.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1731.zal.4.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1732.zal.3.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1733.zal.2b.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1734.zal.2a.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1735.zal.2.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1736.zal.1b.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1737.zal.1a.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1738.zal.1.i.pol.120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1739.INFORMACJA0.04 kbDokument Word(*.doc)
1740.STWiOR.Krzecin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1741.strona.tytulowa.STWiOR.Krzecin0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1742.strona.tytulowa.P.Krzecin0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1743.Przedmiar.robot.Boisko.Krzecin.20120.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1744.opis.P.Krzecin.boisko0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1745.UCHWAŁA NR CXXII/413/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1746.Pytanie 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1747.Pytanie 20.04 kb()
1748.Odpowiedź 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1749.Odpowiedź 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1750.STWiOR - POPRAWIONY0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1751.Uchwała.nr.XIX-1120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1752.Załącznik nr 30.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1753.Załącznik nr 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1754.Załącznik nr 1/uch.104/20120.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1755.Oświadczenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1756.Zbiorcze zestawienie ofert0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1757.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1758.OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia (2.10.2012 r.)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1759.Zaświadczenie o wyborze wójta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1760.REGON0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1761.NIP0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1762.Uchwała nr XXVII/156/20020.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1763.Uchwała nr CXXXIII/453/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1764.Uchwała nr XIX/110/20120.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1765.Rb-Z0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1766.Rb-N0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1767.Rb-27S0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1768.Rb-NDS0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1769.Rb-28S0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1770.SIWZ0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1771.Załącznik nr 40.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1772.Załącznik nr 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1773.Załącznik nr 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1774.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1775.Polityka bezpieczeństwa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1776.Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1777.ZARZĄDZENIE NR 217/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1778.ZARZĄDZENIE NR 216/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1779.Tabela norm0.05 kbDokument Word(*.doc)
1780.UCHWAŁA NR XVII/99/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1781.UCHWAŁA NR XX/115/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1782.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
1783.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1784.Zalacznik.Nr.3.do.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1785.Zalacznik.Nr.2.do.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1786.Zalacznik.Nr.1.do.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1787.Protokół nr 17/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1788.Protokół nr 18/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1789.Protokół nr 19/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1790.Protokół nr 20/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1791.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 120/2012 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1792.ZARZĄDZENIE NR 219/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1793. ZARZĄDZENIE NR 218/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1794.Wniosek o dof. kosztów kształcenia mlodocianego pracownika0.09 kbDokument Word(*.doc)
1795.FORMULARZ KONSULTACJI0.05 kbDokument Word(*.doc)
1796.PROJEKT UCHWAŁY0.04 kbDokument Word(*.doc)
1797.Wniosek na sprzedaż alkoholu0.06 kbDokument Word(*.doc)
1798.Wnioski o wydanie zaświadczenia0.06 kbDokument Word(*.doc)
1799.Kwestionariusz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1800.Oświadczenie dot. karalności0.06 kbDokument Word(*.doc)
1801.Zarzadzenie w sprawie naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej0.1 kbDokument Word(*.doc)
1802.ZARZĄDZENIE NR 221/2012 w ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1803. ZARZĄDZENIE NR 222/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1804.ZARZĄDZENIE NR 215/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania środków trwałych w nieodpłatne użytkowanie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1805.ZARZĄDZENIE NR 214/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1806.ZARZĄDZENIE NR 213/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1807.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 117/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1808.ZARZĄDZENIE NR 212/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gmiyn Krzęcin na 2012 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1809.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 122/2012 w sprawie ostatecznej akceptacji przydziału lokalu socjalnego oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawarcia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1810.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 123/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Krzęcin 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1811.SIWZ - paliwo0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1812.UCHWAŁA NR XXI/127/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1813.zal.nr4.DEKLARACJA.NA.LESNY-od01.01.20130.07 kbDokument Word(*.doc)
1814.zal.nr3.Deklaracja.na.rolny-od01.01.20130.07 kbDokument Word(*.doc)
1815.zal.nr2.Deklaracja.na.nieruchomosc-od01.01.20130.08 kbDokument Word(*.doc)
1816.zal.nr1.Informacja.w.sprawie.podatkow-od01.01.20130.08 kbDokument Word(*.doc)
1817.zal.nr4.DEKLARACJA.NA.LESNY-od01.01.20130.07 kbDokument Word(*.doc)
1818.zal.nr3.Deklaracja.na.rolny-od01.01.20130.07 kbDokument Word(*.doc)
1819.zal.nr2.Deklaracja.na.nieruchomosc-od01.01.20130.08 kbDokument Word(*.doc)
1820.zal.nr1.Informacja.w.sprawie.podatkow.os.fiz.-od01.01.20130.08 kbDokument Word(*.doc)
1821.Uch.108.2012.w.sprawie.okreslenia.wysokosci.stawek.podatku.od.nieruchomosci0.1 kbDokument Word(*.doc)
1822.Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego0.04 kbDokument Word(*.doc)
1823.UCHWAŁA NR CLII/517/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzęcin projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1824.UCHWAŁA NR CLII/516/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzęcin projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2013 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1825.KOMUNIKAT O WYBORZE OFERTY0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1826.SIWZ0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1827.ZARZĄDZENIE NR 225/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1828.ZARZĄDZENIE NR 226/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1829.ZARZĄDZENIE NR 227/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1830.ZARZĄDZENIE NR 224/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1831.Załącznik nr 70.05 kbDokument Excel(*.xls)
1832.Załącznik nr 60.05 kbDokument Excel(*.xls)
1833.Załącznik nr 50.05 kbDokument Excel(*.xls)
1834.Załącznik nr 40.05 kbDokument Excel(*.xls)
1835.Załącznik nr 30.05 kbDokument Excel(*.xls)
1836.Załącznik nr 20.05 kbDokument Excel(*.xls)
1837.Załącznik nr 10.05 kbDokument Excel(*.xls)
1838.UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XII-70-2011-29.12.20110.07 kbDokument Word(*.doc)
1839.Informacje ogólne 0.06 kbDokument Word(*.doc)
1840.Załącznik nr 30.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1841.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
1842.Załącznik nr 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1843.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej0.05 kbDokument Word(*.doc)
1844.Rejestr 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1845.Protokół nr 21/VI/20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1846.Załącznik graficzny0.04 kb()
1847.Załącznik graficzny0.04 kb()
1848.UCHWAŁA NR XXII/130/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1849.Załącznik nr 3/131/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1850.Załącznik nr 2/131/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1851.Załącznik nr 1/131/20120.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1852.Załącznik nr 3/133/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1853.Załącznik nr 2/133/2012 0.04 kbDokument Word(*.doc)
1854.Załącznik nr 1/133/2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1855.zal.8.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1856.zal.7.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1857.zal.6.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1858.zal.5.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1859.zal.4.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1860.zal.3.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1861.zal.2.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1862.zal.1.132.20120.04 kbDokument Excel(*.xls)
1863.Informacja ogólna0.08 kbDokument Word(*.doc)
1864.Uchwała Nr XXII/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2013.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1865.Protokół nr 22/VI/20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1866. ZARZĄDZENIE NR 228/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1867.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 124/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Krzęcin0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1868.Wzór oferty (.doc)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1869.Wzór oferty (.pdf)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1870.UCHWAŁA NR XI/40/2013 dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale nr XXII/132/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1871.UCHWAŁA NR XI/40/2013 dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale nr XXII/132/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1872.Skierowanie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1873.Skierowanie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1874.zal.4-3-2.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1875.zal.4-3.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1876.zal.4-2.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1877.zal.4-1.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1878.zal.4.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1879.zal.3.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1880.zal.2-2.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1881.zal.2-1.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1882.zal.1-2.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1883.zal.1-1.zarz.234.20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1884.Protokół odnośnie sprzedaży działki nr 287/80.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1885.6-250.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1886.50.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1887.40.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1888.30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1889.20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1890.10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1891.Przedmiar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1892.Opis techniczny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1893.opis techniczny -st. tytułowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1894.SIWZ - kanalizacja0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1895.Specyfikacja techniczna0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1896.Projekt budowlano-wykonawczy0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1897.Przedmiar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1898.Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na rok 20130.04 kbDokument Word(*.doc)
1899.Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na rok 20130.05 kbDokument Word(*.doc)
1900.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20130.04 kbDokument Word(*.doc)
1901.Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 20130.04 kbDokument Word(*.doc)
1902.Plan pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 20130.04 kbDokument Word(*.doc)
1903.Sprawozdanie z dzialalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych za rok 2012 0.04 kbDokument Word(*.doc)
1904.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu za rok 2012 0.04 kbDokument Word(*.doc)
1905.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1906.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Krzęcin za rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1907.Sprawozdanie z działałności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
1908.Stantu Związku Gmin Dolnej Odry0.04 kbDokument Word(*.doc)
1909.ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1910.ZARZĄDZENIE Nr 237/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1911.Pytania i odpowiedzi0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1912.Wzór wniosku - akcyza zwrot 20120.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1913.SIWZ boisko0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1914.Deklaracja0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1915.Odpowiedzi-Kanalizacja0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1916.SIWZ - wer. doc0.06 kbDokument Word(*.doc)
1917.Odpowiedź 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1918.Specyfikacje techniczego wykonania i obioru robót0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1919.Odpowiedzi-Kanalizacja 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1920.Odpowiedź - Kanalizacja 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1921.Brakujący rysunek zagospodarowania0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1922.Regulamin gospodarowania środkami funduszu socjalnego0.08 kbDokument Word(*.doc)
1923.Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS6 - 1kpl.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1924. Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS5 - 1kpl.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1925. Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS4 - 1kpl.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1926. Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS3 - 1kpl.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1927. Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS2 - 1kpl.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1928. Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS1 - 1kpl.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1929. Projekt budowlany ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Krzęcin" - zasilanie energetyczne Przepompowni ścieków PS - 1kpl.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1930.Odpowiedź - Kanalizacja 40.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1931.Odpowiedź - Kanalizacja 50.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1932.ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU0.03 kb()
1933.Protokół z posiedzenia komisji0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1934.Rejestr (12.02.2013)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1935.SIWZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1936.Odpowiedź - autobus0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1937.Zbiorcze zestawienie ofert0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1938.Oświadczenie - kanalizacja0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1939.Zbiorcze zestawienie ofert 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1940.Oświadczenie 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1941.OBWIESZCZENIE OD KRUS 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1942.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1943.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1944.sprawozdanie.budz.Rb28s0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1945.sprawozdanie.budz.Rb27s0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1946.sprawozdanie.budz.Rb.Z0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1947.sprawozdanie.budz.Rb.UZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1948.sprawozdanie.budz.Rb.UN0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1949.sprawozdanie.budz.Rb.ST0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1950.sprawozdanie.budz.Rb.PDP0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1951.sprawozdanie.budz.Rb.NDS0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1952.sprawozdanie.budz.Rb.N0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1953.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1954.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0.06 kb()
1955.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1956.UCHWAŁA NR XXIV/145/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1957.Protokół nr 23/VI/2012 0.04 kbDokument Word(*.doc)
1958.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1959.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1960.ZARZĄDZENIE NR 238/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1961.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 125/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1962.O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.03.2013 r. GPKOŚ 6730.12.20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1963.O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.03.2013 r. GPKOŚ 6730.13.20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1964.O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.03.2013 r. GPKOŚ 6730.14.20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1965.wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów komunalnych0.04 kbDokument Word(*.doc)
1966.Deklaracja 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1967.Załącznik 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1968.Załącznik nr 10.04 kb()
1969.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1970.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
1971.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1972.UCHWAŁA NR XXV/150/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1973.UCHWAŁA NR XLII/125/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzęcin sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1974.zal.nr5.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1975.zal.nr4.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1976.zal.nr3.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1977.zal.nr2b.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1978.zal.nr2a.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1979.zal.nr2.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1980.zal.nr1b.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1981.zal.nr1a.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1982.zal.nr1.do.spr.20120.05 kbDokument Excel(*.xls)
1983.SPRAWOZDANIE ZA 2012 R.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1984.Informacja o stanie mienia 20120.06 kbDokument Word(*.doc)
1985.zal.2-wpf.20120.04 kb()
1986.zal.1-wpf.20120.04 kb()
1987.Uchwała nr 410 Zarządu Województwa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1988.Regulamin Konkursu0.05 kbDokument Word(*.doc)
1989.Karta zgłoszeniowa0.05 kbDokument Word(*.doc)
1990.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 128/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury za rok 20120.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1991.ZARZĄDZENIE Nr 241/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1992.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 126/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1993.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 127/2013 w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Gminy Krzęcin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1994.Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1995.Wydanie dowodu osobistego0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1996.Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1997.Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkiem w prawie polskim0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1998.Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1999.Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2000.Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2001.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 129/2013 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2002.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 130/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2003.Księga Jakości0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2004.O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.04.2013 r. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2005. Uchwała nr LXXII.200.2013 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2006.sprawozdanie.budz.Rb.NDS - korekta0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2007.WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia i wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.0.06 kbDokument Word(*.doc)
2008.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.10.2013 z dnia 13.05.2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2009.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.11.2013 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2010.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.12.2013 z dnia 13.05.2013 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2011.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.13.2013 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2012.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.14.2013 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2013.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.14.2013 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2014.UCHWAŁA NR XXVI/155/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2015.Załącznik nr 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2016.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2017.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2018.Protokół nr 24/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2019.Protokół nr 25/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2020.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.18.2013 z dnia 27.04.2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2021.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.20.2013 z dnia 24.04.2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2022.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.21.2013 z dnia 27.04.2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2023.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.22.2013 z dnia 27.04.2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2024.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.23.2013 z dnia 27.04.2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2025.Piotr Drobotko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2026.Paweł Szuber0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2027.Małgorzata Góźdź0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2028.Jolanta Przywarta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2029.Janusz Suchorski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2030.Honorata Kłosek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2031.Danuta Tuńska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2032.Bogdan. W. Brzustowicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2033.Alicja Kamińska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2034.UCHWAŁA NR XXVI /158/ 2013 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 2012 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2035.Przywarty Ryszard Stanisław0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2036.Prokopiak Kazimiera0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2037.Pierzchała Ryszard0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2038.Owczarek Henryk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2039.Nowak Andrzej0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2040.Kowalczyk Janina0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2041.Konopelski Artur Olgierd0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2042.Józefczyk Janusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2043.Gruszczyńska Wiesława0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2044.Gibert Bożena Barbara0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2045.Ciesiołkiewicz Mieczysław0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2046.Cichowski Henryk Józef0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2047.Bodnar Tomasz Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2048.Bodnar Stefan0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2049.ZARZĄDZENIE NR 245 / 2013 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Granowie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2050.ZARZĄDZENIE NR 244/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2051.ZARZĄDZENIE NR 243/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz na dzierżawę i sprzedaż.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2052. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2053.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2054.Inwestycje/remonty Budżet Gminy Krzęcin 20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2055.Specyfikacja0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2056.Rysunek0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2057.Architektura konstrukcja0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2058.Przedmiar Nakladczy0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2059.SIWZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2060.Projekt0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2061.Protokół nr 26/VI/20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2062.Oświadczenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2063.Zbiór zestawionych ofert0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2064.Mariusz Bodnar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2065.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2066.Krzysztof Żuchowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2067.UCHWAŁA NR XXVII/164/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2068.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2069.Załącznik nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2070.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2071.Zawiadomienie o rezygnacji z zamówienia przez Wykonawcę0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2072.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2073.ZARZĄDZENIE NR 250/2013 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2074. ZARZĄDZENIE NR 249/2013 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oświaty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2075.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 132/2013 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2076.ZARZĄDZENIE NR 247/2013 w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłopowie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2077.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 131/2013 zarządzenie w sprawie ponoszenia opłat za telefony służbowe oraz wykorzystanie telefonów prywatnych do celów służbowych0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2078.ZARZĄDZENIE NR 246/2013 w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2079.Zarządzenie Nr 251/20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2080.Statut0.04 kbDokument Word(*.doc)
2081.UCHWAŁA NR CXV.308.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Krzęcin na finansowanie wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji real0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2082.UCHWAŁA NR CXV.307.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Krzęcin na finansowanie wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji real0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2083.UCHWAŁA NR CXV.306.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Krzęcin na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoś0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2084.Sprawozdanie Rb27S II kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2085.Sprawozdanie Rb28S II kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2086.Sprawozdanie RbNDS II kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2087.Sprawozdanie RbN II kwartał 2013 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2088.Sprawozdanie RbZ II kwartał 2013 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2089.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.51.2013 z dnia 22.07.2013 r. 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2090.Wniosek0.04 kbDokument Word(*.doc)
2091.Komunikat o dofinansowaniu wyprawki szkolnej 20120.04 kbDokument Word(*.doc)
2092.Załącznik nr 4 oświadczenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
2093.Załącznik nr 3 oświadczenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
2094.Załącznik nr 2 oświadczenie0.05 kbDokument Word(*.doc)
2095.Załącznik nr 1 kwestionariusz osobowy0.06 kbDokument Word(*.doc)
2096.Umowa0.04 kbDokument Word(*.doc)
2097.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
2098.SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
2099.Umowa0.05 kbDokument Word(*.doc)
2100.Pytanie nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2101.Odpowiedź nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2102.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA0.03 kbDokument Word(*.doc)
2103.Pytanie nr 20.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2104.Odpowiedź nr 2 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2105.Informacja o wyborze oferty0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2106.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
2107.SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
2108.umowa0.04 kbDokument Word(*.doc)
2109.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2110.Przedmiar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2111.Dokumentacja0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2112.STWiORB0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2113.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2114.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 134/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2115. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 136/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2116.ZARZĄDZENIE NR 260/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2117.ZARZĄDZENIE NR 262/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2118.ZARZĄDZENIE NR 255/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2119.ZARZĄDZENIE NR 248/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2120. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 133/2013 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2121.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2122.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
2123.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2124.UCHWAŁA NR XXVIII/169/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2125.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2126.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2127.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2128.Protokół nr 27/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2129.Zbiorcze Zestawienie Ofert0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2130.ZAWIADOMIENIE GPKOŚ 6220.04.2013 z dnia 9.08.2013r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2131.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2132.Protokół nr 28/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2133.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2134. OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6220.04.2013 z dnia 2.10.2013 r. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2135.studium.ark.080.04 kb()
2136.studium.ark.070.04 kb()
2137.studium.ark.060.04 kb()
2138.studium.ark.050.04 kb()
2139.studium.ark.040.04 kb()
2140.studium.ark.030.04 kb()
2141.studium.ark.020.04 kb()
2142.studium.ark.010.04 kb()
2143.ZARZĄDZENIE NR 263/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2144.ZARZĄDZENIE NR 264/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2145.WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY0.05 kbDokument Word(*.doc)
2146.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2147.Regulamin0.05 kbDokument Word(*.doc)
2148.Struktura organizacyjna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2149.Wykaz punktów sprzedaży alkoholi na terenie Gminy Krzęcin0.04 kbDokument Word(*.doc)
2150."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopowo"0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2151.Sprawozdanie RbZ III kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2152.Sprawozdanie RbNDS III kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2153.Sprawozdanie RbN III kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2154.Sprawozdanie Rb28S III kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2155.Sprawozdanie Rb27S III kwartał 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2156.Kwestionariusz Osobowy0.05 kbDokument Word(*.doc)
2157.Oświadczenie0.06 kbDokument Word(*.doc)
2158.ZARZĄDZNIE NR 265/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2159.Protokół nr 29/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2160.Ogłoszenie o wyborze oferty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2161.UCHWAŁA NR XXX/184/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2162.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
2163.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2164.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2165.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2166.Załącznik nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2167.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2168."Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chłopowo"0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2169.ZARZĄDZNIE NR 267/2013 w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2170.INFORMACJE O WYNIKU NABORU0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2171.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
2172.UCHWAŁA NR CLXXII.436.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Krzęcin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2173.Wyniki naboru0.04 kbDokument Word(*.doc)
2174.ZARZĄDZENIE GPKOŚ 6730.58.2013 z dnia 27.11.2013 r. „Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV” w m. Objezierze0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2175.UCHWAŁA NR CLXXVIII.489.2013 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2014 rok0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2176.UCHWAŁA NR CLXXVIII.488.2013 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2177.Formularz ofertowy0.05 kbDokument Word(*.doc)
2178.Protokół0.04 kbDokument Word(*.doc)
2179.Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego0.07 kbDokument Word(*.doc)
2180.Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umeszczenia infrastruk.0.1 kbDokument Word(*.doc)
2181.Protokół nr 30/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2182.UCHWAŁA NR XXXI/191/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2183.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2184.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2185.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2186.Załączanie dokumentu (pliku) do strony: ZARZĄDZNIE NR 274/2013 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2187.OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.08.2013 z dnia 30.12.2013 r. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 42968 Krzęcin Wieża"0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2188.Załącznik nr 10.04 kb()
2189.Załącznik nr 10.04 kb()
2190.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2191.Oświadczenie o wartości sprzedaży0.04 kbDokument Word(*.doc)
2192.Wzór ofert (.doc)0.03 kbDokument Word(*.doc)
2193.Załącznik nr 110.05 kbDokument Word(*.doc)
2194.Załącznik nr 100.05 kbDokument Word(*.doc)
2195.Załącznik nr 90.05 kbDokument Word(*.doc)
2196.Załącznik nr 80.05 kbDokument Word(*.doc)
2197.Załącznik nr 70.05 kbDokument Word(*.doc)
2198.Załącznik nr 60.05 kbDokument Word(*.doc)
2199.Załącznik nr 50.05 kbDokument Word(*.doc)
2200.Załącznik nr 40.05 kbDokument Word(*.doc)
2201.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
2202.Załącznik nr 20.05 kbDokument Word(*.doc)
2203.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
2204.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2205.Oferta 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2206.Ogłoszenie o konkursie0.04 kbDokument Word(*.doc)
2207.Załącznik nr 4-20.04 kbDokument Word(*.doc)
2208.Załącznik nr 4-10.04 kbDokument Word(*.doc)
2209.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
2210.Załącznik nr 2-20.04 kbDokument Word(*.doc)
2211.Załącznik nr 2-10.04 kbDokument Word(*.doc)
2212.Załącznik nr 1-20.04 kbDokument Word(*.doc)
2213.Załącznik nr 1-10.04 kbDokument Word(*.doc)
2214.Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2215.Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2216.Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2217.Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2218.Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2219.Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2220.Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2221.Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/194/20130.04 kbDokument Excel(*.xls)
2222.Informacja ogólna0.04 kbDokument Word(*.doc)
2223.UCHWAŁA NR XXXI/194/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2014.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2224.UCHWAŁA NR XI.53.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Gminy Krzęcin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2225.Załącznik nr 3.WPF.XXXI-195-20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2226.Załącznik nr 2.WPF.XXXI-195-20130.05 kbDokument Word(*.doc)
2227.Załącznik nr 1.WPF.XXXI-195-20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2228.Załącznik nr 3.WPF.XXXI-195-2013 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2229.Załącznik nr 2.WPF.XXXI-195-2013 0.05 kbDokument Word(*.doc)
2230.Załącznik nr 1.WPF.XXXI-195-2013 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2231.UCHWAŁA XXXI/195/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-2023.0.05 kbDokument Word(*.doc)
2232.Informacje o udzielenie dotacji na zabytki w 20130.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2233.UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2234.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2235.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2236.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2237.Protokół nr 31/VI/20130.04 kbDokument Word(*.doc)
2238.Sprawozdanie z prac komicji Budżetu i Finansów Publicznych0.03 kbDokument Word(*.doc)
2239.Sprawozdanie z prac komicji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu0.03 kbDokument Word(*.doc)
2240.Sprawozdanie z prac komicji Rewizyjnej0.03 kbDokument Word(*.doc)
2241.Sprawozdanie z prac komicji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 0.04 kbDokument Word(*.doc)
2242.Sprawozdanie z prac Rady Gminy0.03 kbDokument Word(*.doc)
2243.Plan pracy komisji Budżetu i Finansów Publicznych0.04 kbDokument Word(*.doc)
2244.Plan pracy komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu0.04 kbDokument Word(*.doc)
2245.Plan pracy komisji Rewizyjnej0.03 kbDokument Word(*.doc)
2246.Plan pracy komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 0.04 kbDokument Word(*.doc)
2247.Plan pracy Rady Gminy0.03 kbDokument Word(*.doc)
2248.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 20130.03 kbDokument Word(*.doc)
2249.ZARZĄDZNIE NR 10/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2250.P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZIENIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2251.Rozliczenie dotacji wg stanu na 31 grudnia 2013 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2252.WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KRZĘCIN0.04 kbDokument Word(*.doc)
2253.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2254.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2255.Rb-Z za 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2256.Rb-UZ za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2257.Rb-UN za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2258.Rb-ST za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2259.Rb-PDP za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2260.Rb-NDS za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2261.Rb-N za 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2262.Rb-28S za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2263.Rb-27S za 2013 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2264.Protokół z posiedzenia komisji z dnia 13.03.2014 r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2265.Oferta 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2266.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2267.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2268.Zal.3.215.20140.04 kbDokument Word(*.doc)
2269.Zal.2.215.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2270.Zal.1.215.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2271.UCHWAŁA NR XXXIII/214/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2272.Protokół nr 32/VI/20140.04 kbDokument Word(*.doc)
2273.Załącznik nr 60.04 kbDokument Word(*.doc)
2274.Załącznik nr 50.04 kbDokument Word(*.doc)
2275.Załącznik nr 40.04 kbDokument Word(*.doc)
2276.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
2277.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2278.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2279.Umowa0.04 kbDokument Word(*.doc)
2280.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2281.Oświadczenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2282.Zbiorcze zestawienie ofert0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2283.Ogłoszenie o wyborze oferty0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2284.Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2285.ZARZĄDZENIE NR 25/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2286.ZARZĄDZENIE NR 25/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2287.Rb-Z_1kw20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2288.Rb-NWS_1kw20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2289.Rb-NDS_1kw20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2290.Rb-N_1kw20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2291.Rb-28S_1kw20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2292.Rb-27S_1kw20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2293.WYKAZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
2294.Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję podstawową żywności pochodzenia roślinnego.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2295.zal.5.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2296.zal.4.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2297.zal.3.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2298.zal.2b.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2299.zal.2a.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2300.zal.2.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2301.zal.1b.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2302.zal.1a.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2303.zal.1.sprawozdanie.budzet.20130.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2304.Sprawozdanie budzet 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2305.UCHWAŁA NR XLIV.121.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu zwykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2013 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2306.Informacja o stanie mienia 2013r0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2307.Załącznik do oferty0.03 kbDokument Word(*.doc)
2308.Załącznik nr 5 do uchwały XXXIV.216.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2309.Załącznik nr 4 do uchwały XXXIV.216.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2310.Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV.216.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2311.Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV.216.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2312.Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV.216.20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2313.Załącznik 70.04 kb()
2314.Załącznik 60.03 kbDokument Word(*.doc)
2315.Załącznik 50.03 kbDokument Word(*.doc)
2316.Załącznik 40.03 kbDokument Word(*.doc)
2317.Załącznik 30.03 kbDokument Word(*.doc)
2318.Załącznik 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2319.Załącznik 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2320.SIWZ0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
2321. UCHWAŁA NR XXXIV/222/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2322.UCHWAŁA NR XXXIV/219/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2323.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2324.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2325.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2326.Załącznik nr 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2327.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2328.Załącznik nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2329.Protoków z wyboru Wykonawcy0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2330.Obwód nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2331.Obwód nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2332.Pozostałe dokumenty0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2333.Zbiorcze zestawienie ofert0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2334.Załącznik nr 70.04 kb()
2335.Załącznik nr 60.03 kbDokument Word(*.doc)
2336.Załącznik nr 50.03 kbDokument Word(*.doc)
2337.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
2338.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
2339.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2340.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2341.SIWZ0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
2342.Dane20.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2343.Dane10.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2344.Pytanie 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2345.Odpowiedź 10.04 kb()
2346.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0.06 kbDokument Word(*.doc)
2347.Protokół0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2348.Protokół0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2349.Protokół0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2350.Protokół0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2351.Protokół0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2352.ZARZĄDZENIE NR 15/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2353.ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2354.ZARZĄDZENIE NR 24/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2355. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2356.ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2357.Pytanie 20.03 kb()
2358.Pytanie 30.03 kb()
2359.UCHWAŁA LXXXVI.238.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Krzęcin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2360.ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2014 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2014/20150.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2361.Odpowiedź 2 i 30.04 kbDokument Word(*.doc)
2362.rys.2 do odpowiedzi 2 i 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2363.rys.1 do odpowiedzi 2 i 30.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2364.Przywarty Ryszard Stanisław0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2365.Prokopiak Kazimiera0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2366.Pierzchała Ryszard0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2367.Owczarek Henryk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2368.Nowak Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2369.Kowalczyk Janina0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2370.Konopelski Artur Olgierd0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2371.Józefczyk Janusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2372.Gruszczyńska Wiesława0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2373.Gibert Bożena Barbara0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2374.Ciesiołkiewicz Mieczysław0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2375.Cichowski Henryk Józef 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2376.Bodnar Tomasz Andrzej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2377.Bodnar Stefan0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2378.Protokół nr 33/VI/20140.04 kbDokument Word(*.doc)
2379.ZAWIADOMIENIE OD REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2380.Zalacznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2381.Oświadczenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2382.Zbiorcze zestawienie ofert0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2383.UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2384.UCHWAŁA XCII.262.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Krzęcin0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2385.UCHWAŁA NR XXXIV /218/ 2014 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20130.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2386.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2387.Oświadczenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2388.Wójt - Krzysztof Żuchowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2389.Bogdan Wojciech Brzustowicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2390.Honorata Kłosek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2391.Janusz Suchorski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2392.Paweł Szuber0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2393.Danuta Tuńska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2394.Alicja Kamińska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2395.Piotr Drobotko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2396.ZARZĄDZENIE NR 31/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2397.Zbiorcze zestawienie ofert0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2398.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2399.Załącznik nr 40.05 kbDokument Word(*.doc)
2400.Załącznik nr 30.05 kbDokument Word(*.doc)
2401.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2402.Załącznik nr 10.05 kbDokument Word(*.doc)
2403.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2404.Protokół0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2405.Protokół z wyboru oferty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2406.UCHWAŁA NR XXXV/227/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbDokument Word(*.doc)
2407.Załącznik nr 10.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2408.Załącznik nr 30.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2409.Załącznik nr 20.07 kbDokument Word(*.doc)
2410.Załącznik nr 10.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2411.Protokół nr 34/VI/2014 0.04 kbDokument Word(*.doc)
2412.OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2413.REJESTR INSTYTUCJI KULTURY0.03 kbDokument Word(*.doc)
2414.KSIĘGA REJESTORWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZĘCINIE0.03 kbDokument Word(*.doc)
2415.KSIĘGA REJESTROWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY0.04 kbDokument Word(*.doc)
2416.ZARZĄDZENIE NR 36/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2417.Rb-Z II kw 20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2418.Rb-NDS II kw 2014-korekta0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2419.Rb-NDS II kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2420.Rb-N II kw 20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2421.Rb-28S II kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2422.Rb-28NWS II kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2423.Rb-27S II kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2424.Rb-N_I kw 2014 korekta 10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2425.Dokumentacja 20.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2426.Dokumentacja 10.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2427.Kosztorys 0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2428.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2429.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2430.ZARZĄDZENIE NR 37/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2431.Wybór wykonawcy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2432.opinia geotechniczna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2433.Branża elektryczna0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2434.Branża drogowa0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2435.Branża architektoniczna0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2436.Załączniki0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2437.SIWZ0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
2438.Wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego0.06 kbDokument Word(*.doc)
2439.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.07 kbDokument Word(*.doc)
2440.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2441.Bornar Mariusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2442.Załącznik nr 11 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2443.Załącznik nr 10 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2444.Załącznik nr 9 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2445.Załącznik nr 8 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2446.Załącznik nr 7 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2447.Załącznik nr 6 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2448.Załącznik nr 5 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2449.Załącznik nr 4 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2450.Załącznik nr 3 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2451.Załącznik nr 2 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2452.Załącznik nr 1 I półrocze 20140.05 kbDokument Excel(*.xls)
2453.Informacje o przebiegu budżetu za I półrocze 20140.05 kbDokument Word(*.doc)
2454.Załącznik nr 2 WPF I półrocze0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2455.Załącznik nr 1 WPF I półrocze 0.04 kbDokument Excel(*.xls)
2456.Informacje - I półrocze 20140.05 kb()
2457.Dokumentacja szczegółowa I etapu0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
2458.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
2459.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2460.UCHWAŁA nr CXXXVII.336.2014 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2461.Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2462.OBWIESZCZENIE z dnia 8 września 2014 r.0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2463.OBWIESZCZENIE - PODZIAŁ GMINY KRZĘCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2464.Zbiorcze zestawienie ofert0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2465.Oświadczenie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2466.POSTANOWIENIE w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2467.INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZĘCINIE0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2468.Protokół nr 35/VI/20140.04 kbDokument Word(*.doc)
2469.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2470.Statut0.04 kb()
2471.Załącznik 30.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2472.Zał.20.05 kbDokument Word(*.doc)
2473.Zał.10.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2474.UCHWAŁA NR XXXVI/232/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbDokument Word(*.doc)
2475.Ryszard Stanislaw Przywarty0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2476.Kazimiera Prokopiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2477.Ryszard Pierzchała0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2478.Henryk Owczarek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2479.Andrzej Nowak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2480.Janina Kowalczyk0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2481.Konopelski Artur Olgierd 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2482.Józefczyk Janusz 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2483.Gruszczyńska Wiesława0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2484.Gibert Bożena Barbara 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2485.Ciesiołkiewicz Mieczysław0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2486.Cichowski Henryk Józef 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2487.Bodnar Tomasz Andrzej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2488.Bodnar Stefan 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2489.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2490.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2491.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2492.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2493.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2494.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2495.Zawiadomienie do RDOŚ0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2496.Załącznik nr 30.05 kb()
2497.Załącznik nr 20.05 kb()
2498.Załącznik nr 10.05 kb()
2499.Załącznik 0.05 kb()
2500.Informacja0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2501.INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZĘCINIE0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2502.Komunikat od ORANGE POLSKA0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2503.ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2504.OBWIESZCZENIE0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2505.OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2506.OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzęcin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2507.Mariusz Bodnar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2508.Rb-Z III kw 20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2509.Rb-NDS III kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2510.Rb-N III kw 20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2511.Rb-28S III kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2512.Rb-27S III kw 20140.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2513.Wójt Krzysztof Żuchowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2514.ZARZĄDZENIE NR 59/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2515.Statut ŚDS0.04 kb()
2516.Załącznik0.04 kbDokument Word(*.doc)
2517.UCHWAŁA NR XXXVII/238/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.03 kbDokument Word(*.doc)
2518.Załącznik nr 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2519.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2520.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2521.WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA obwód nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2522.WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA obwód nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2523.WYBORY DO RADY POWIATU obwód nr 20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2524.WYBORY DO RADY POWIATU obwód nr 10.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2525.WYBORY DO RADY GMINY0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2526.WYBORY NA WÓJTA0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2527.Protokół nr 36/VI/20140.04 kbDokument Word(*.doc)
2528.Protokół nr 37/VI/20140.04 kbDokument Word(*.doc)
2529.UCHWAŁA NR XXXVII/237/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2530.Uchwała CCXX.429.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Krzęcin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2531.ZARZĄDZENIE NR 61/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0.08 kbDokument Word(*.doc)
2532.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
2533.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
2534.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2535.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2536.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
2537.UCHWAŁA NR XXXVII/239/20140.04 kb()
2538.Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVII/239/2014 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2539.Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVII/239/2014 0.05 kbDokument Word(*.doc)
2540.Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVII/239/2014 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2541.Rejestr (3.11.2014 r.)0.04 kbDokument Word(*.doc)
2542.Załącznik nr 10.07 kbDokument Word(*.doc)
2543.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2544.UCHWAŁA NR CCXXVIII.470.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Krzęcin na lata 2014-20230.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2545.Zbiorcze Zestawienie ofert0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2546.Ogłoszenie o wyniku postępowania0.07 kbDokument Word(*.doc)
2547.UCHWAŁA NR CCXXXIX.543.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2548.UCHWAŁA NR CCXXXIX.542.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2015 rok0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2549.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
2550.OBWIESZCZNIE - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2551.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE pismo z dnia 18 grudnia 2014 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2552.UCHWAŁA NR II/15/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0.04 kbDokument Word(*.doc)
2553.Załącznik nr 30.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2554.Załącznik nr 20.08 kbDokument Word(*.doc)
2555.Załącznik nr 10.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2556.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2557.Informacja o realizacji planu kontroli na 2014 rok w Urzędzie Gminy Krzęcin oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2558. REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA - Zawiadomienie z dnia 19.01.2015 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2559.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2560.ZARZĄDZENIE NR 2/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Krzęcin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2561.Wójt - Bogdan Wojciech Brzustowicz0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2562.Przewodniczący Rady Gminy - Artur Olgierd Konopelski0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2563.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 20140.11 kbDokument Word(*.doc)
2564.Protokół nr 1/VII/20140.03 kbDokument Word(*.doc)
2565.Protokół nr 2/VII/20140.03 kbDokument Word(*.doc)
2566.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2567.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
2568.Załącznik nr 30.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2569.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
2570.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
2571.Załącznik nr 5 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I